مجوز حجتی برای صادرات گندم و آرد

سیب موز کمتر از یک ماه تا پایان فصل برداشت و خرید تضمینی گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول کشاورزی باقی است که بیش از 50 درصد مطالبات کشاورزان بابت فروش گندم به دولت باقی مانده است اما معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که از امروز مطالبات کشاورزان در مراحل مختلف پرداخت می شود. همچنین وزیر کشاورزی برای صادرات گندم و آرد مجوز داده است.

علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت و خرید تضمینی گندم حدود 11 میلیون و 600 هزار تن از این محصول به ارزش 14 هزار و 500 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که تاکنون 7 هزار و 300  میلیارد تومان آن پرداخت شده و گندمکاران حدود 7 هزار و 200 میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. وی افزود: براساس هماهنگی های صورت گرفته و تأمین اعتبارات برای پرداخت بهای گندم خریداری شده کشاورزان از امروز هزار و 200 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت می شود و فردا از طریق فروش اوراق سلف موازی گندم هزار و 400 میلیارد تومان دیگر نیز از مطالبات کشاورزان پرداخت خواهد شد.

به گزارش سیب موز قنبری تأکید کرد: براساس هماهنگی های صورت گرفته و با توجه به اصلاح تبصره 36 قانون بودجه سال 1395 تا اواسط مهرماه یعنی پیش از اتمام فصل برداشت گندم مطالبات کشاورزان پرداخت می شود. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای صادرات گندم مازاد تولید شده اظهار کرد: با توجه به تولید مازاد انواع گندم دروم و معمولی برنامه ریزی های مناسبی برای صادرات آن صورت گرفت چراکه هم اکنون بیش از 800 هزار تن گندم دروم از کشاورزان خریداری شد که قابل رقابت با بهترین نمونه های مشابه خود در دنیاست.

قنبری اضافه کرد: بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی مجوز داد تا بتوانیم گندم دروم و آرد تولیدشده از گندم معمولی را به کشورهای مختلف صادر کنیم که در این میان کشورهایی مانند ایتالیا و ترکیه برای تولید ماکارونی به گندم ایران نیاز دارند و این محصول می تواند به چنین کشورهایی صادر شود.

وی ادامه داد: از آنجا که صادرات گندم نرم (معمولی) به مصوبه دولتی نیاز دارد، وزیر جهاد کشاورزی مجوز داد تا بتوانیم آرد تولید شده از گندم معمولی را به کشورهای دیگر صادر کنیم که در این راستا ضمن فعال کردن ظرفیت های خالی کارخانه های تولیدکننده آرد می توانیم با ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر این محصول ثانویه را به کشورهای مختلف صادر و از صادرات گندم به عنوان یک محصول خام جلوگیری کنیم.

مجوز حجتی برای صادرات گندم و آرد

سیب موز: مجوز حجتی برای صادرات گندم و آرد

مجوز حجتی برای صادرات گندم و آرد 2