قاتل پیرمرد: جوانی ام در زندان گذشت

سیب موز به

گزارش خبرنگار ما، هشتم اسفندماه سال 84، مأموران پلیس کرج از قتل مرد

سالخورده ای در یکی از محله های شهر با خبر و در محل حاضر شدند. مردی که

پلیس را از ماجرا با خبر کرده بود، گفت: لحظاتی قبل از خانه همسایه که

پیرمردی تنها زندگی می کند، صدای کمک خواهی شنیدم و با پلیس تماس گرفتم.

مأموران بعد از شکستن در وارد خانه شدند و جسد پیرمرد را که با ضربات چاقو

کشته شده بود، کشف کردند.

بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی و در حالی

که تحقیقات در جریان بود، پسر جوانی به نام شهریار همراه پدرش وارد اداره

پلیس شد و به قتل پیرمرد اعتراف کرد. پدر متهم گفت: روز حادثه پسرم با لباس

خون آلود به خانه آمد. وقتی علت را سؤال کردم، چیزی نگفت تا اینکه شنیدم

پیرمردی در محل کشته شده است. وقتی از پسرم تحقیق کردم، اعتراف کرد که

مرتکب قتل شده است. بعد از او خواستم به اداره پلیس بیاید که قبول کرد.

به گزارش سیب موز شهریار

در تحقیقات بعدی گفت: از مدتی قبل به مصرف مواد اعتیاد پیدا کردم. روز

حادثه برای سرقت واردخانه پیرمرد شده بودم که از راه رسید و مجبور شدم او

را به قتل برسانم. پرونده متهم بعد از کامل شدن تحقیقات در شعبه 74 وقت

دادگاه کیفری استان تهران بررسی و شهریار به قصاص محکوم شد. بعد از تأیید

رأی قصاص در دیوان عالی کشور و در حالی که مقدمات اجرای حکم در جریان بود،

اولیای دم با گرفتن دیه از متهم اعلام گذشت کردند، بنابراین شهریار این بار

از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه حاضر شد. جلسه رسیدگی به پرونده صبح روز

چهارشنبه، 24 شهریورماه در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران و به

ریاست قاضی عبداللهی بررسی شد.

متهم در توضیح بیشتر ماجرا گفت: در

جریان رفت و آمد با مقتول متوجه شدم که در خانه اش یک گاوصندوق دارد و

اسناد و پول هایش را در آنجا نگهداری می کند. مدتی که گذشت تصمیم گرفتم تا

از گاوصندوق او سرقت کنم. شب حادثه وقتی متوجه شدم او در خانه نیست از

بالای دیوار وارد شدم و سراغ گاوصندوق رفتم. در حال باز کردن در گاوصندوق

بودم که پیرمرد وارد خانه شد. خیلی زود خودم را پنهان کردم. وقتی وارد اتاق

شد زیرپوشی را که آنجا افتاد بود، دور گردنش انداختم و بعد با چاقوی

آشپزخانه چند ضربه به او زدم و فرار کردم. متهم گفت: اعتیاد به مصرف مواد

سبب شد تا دستم به خون مردی بی گناه آلوده شود و بهترین دوران زندگی ام را

در زندان سپری کنم.

هیئت قضایی بعد از شنیدن آخرین دفاع متهم وارد شور

شدند و متهم را به 10 سال حبس محکوم کردند که با توجه به احتساب ایام

بازداشت متهم به زودی آزاد می شود.

اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - روزنامه جوان

قاتل پیرمرد:  جوانی ام  در زندان گذشت

سیب موز: قاتل پیرمرد: جوانی ام در زندان گذشت

قاتل پیرمرد:  جوانی ام  در زندان گذشت 2