لزوم انجام آزمایش ژنتیک مجرمان در کرمان

لزوم انجام آزمایش ژنتیک مجرمان در کرمان

سیب موز: لزوم انجام آزمایش ژنتیک مجرمان در کرمان

سیب موز رمضان امیری بیان داشت: 8 هزار و 950 نفر ورودی به زندان های استان کرمان را داشته ایم و اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نمی شد، شاید همین آمار هم افزایش می یافت هرچند این آمار زیاد است و 37 درصد زندانیان استان کرمان بازگشت دوباره به زندان را داشته اند. به گزارش سیب موز وی ادامه داد: جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم به صورت تخصصی برنامه ریزی شود تا دستگاه های مرتبط بتوانند برنامه های خود را ارائه دهند.مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان ادامه داد: مشکلات روحی و روانی ناشی از سرقت ها گاهی بیشتر از خسارت های مالی این جرم است. وی تصریح کرد: بیش از 75 درصد زندانیان به مواد مخدر اعتیاد دارند و اگر مراقبت های ویژه بعد از خروج از زندان انجام نشود، بنابراین فرد مجبور به سرقت و یا فروش مواد مخدر برای تهیه مواد می شود.