فقط شروع کننده خوبی هستیم!

فقط شروع کننده خوبی هستیم!

سیب موز: فقط شروع کننده خوبی هستیم! سیب موز قهرمانی نوجوانان ایران در رقابت های کشتی فرنگی جهان آن هم بعد از 20 سال، اتفاق بزرگ و مهم اما نگران کننده ای است. چراکه تجربه ثابت کرده بعد از هر موفقیت و رقابتی، برای مدت ها به خواب خواهیم رفت و تصور می کنیم همه چیز تمام شده است. برای اثبات توانایی نوجوانان و جوانان کشتی فرنگی و به چشم آمدن پتانسیل بالای ایران در زمینه کشتی پایه نیازمند قهرمانی در آسیا یا جهان نیستیم. کافی است نگاهی کنیم به کاروان اعزامی کشتی ایران به ریو تا به چشم و کاملاً واضح ببینیم چه استعدادها و جوانانی به دلیل دست بسته کادر فنی در انتخاب محدود پشت خط مانده اند. موفقیت و قهرمانی در مسابقات بین المللی اهمیت زیادی دارد، اما مهم تر از کسب این عنوان ها، توجه به نفراتی است که موفق به کسب مدال و عنوان و قهرمانی های متعدد می شوند. نوجوانان قهرمان کشتی فرنگی، نسل فردای کشتی ایران هستند. نفراتی که نباید مثل همیشه رها شوند و یک سال و شش ماه قبل از مسابقات، می خواهد المپیک باشد یا هر رقابت دیگری، سراغشان برویم.

کشتی ایران مملو از استعداد و پتانسیل بالایی است که اندکی حمایت، برنامه و سرمایه گذاری می تواند از آنها قهرمانانی بزرگ و صاحب نام بسازد. کسب قهرمانی جهان بعد از 20 سال توسط نوجوانان کشتی فرنگی ایران یک اتفاق بزرگ است، اما این عنوان در خور توجه اگر مثل همیشه تنها در گوشه ای ذهنمان خاطره شود، نه فایده ای برای کشتی ایران دارد و نه سودی برای نوجوانانی که موفقیت امروزشان، نوید آینده ای درخشان برای آنها می دهد. اما این توانایی نیاز به پرورش دارد. نیاز به برنامه ای اصولی و حساب شده که هدایت شود و آنها را برای فردای کشتی ایران آماده کند تا یک بار دیگر در عرصه های مهم جهانی ناکام نباشیم. در واقع موفقیت و قهرمانی که برنامه ای برای سازندگی پشت آن نباشد، جز یک عنوان نیست و نمی تواند فایده ای برای جامعه کشتی ایران داشته باشد. اینها سرمایه های کشتی هستند که باید پرورش داده شوند اما متأسفانه همواره شاهد آن هستیم که سرمایه های نازلمان رها می شوند. چراکه ما فقط شروع کننده های خوبی هستیم و نه یک تمام کننده خوب. اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - روزنامه جوان

فقط شروع کننده خوبی هستیم! 2 فقط شروع کننده خوبی هستیم! 3