80 رشته قنات در ریگان خشک شد

80 رشته قنات در ریگان خشک شد

سیب موز: 80 رشته قنات در ریگان خشک شد

سیب موز حمید فرامرزی اظهار داشت: بر اثر خشکسالی های چند ساله اخیر در شهرستان ریگان این تعداد رشته قنات دچار خشکیدگی شدند. به گزارش سیب موز وی با اشاره به اینکه این قنوات بیش از 80 باغ را آبیاری می کردند، لذا این نخلستان ها دچار خسارت شدند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ریگان با اشاره به اینکه تعدادی چاه کشاورزی جایگزین این قنات ها شده است، بیان داشت: حفر تعداد دیگری چاه به جای این قنات ها در این شهرستان در دستور کار قرار دارد.فرامرزی خاطرنشان کرد: درآمد اصلی اکثر مردم این روستاها کشاورزی و دامپروری است که با خشک شدن این قنات ها محصول خرمای مضافتی شمار زیادی از این نخلستان ها خشک شد.وی ادامه داد: شهرستان ریگان در منطقه ای بیابانی واقع شده و از متوسط بارندگی بسیار پایینی برخوردار و طی سال های گذشته همین میزان بارش نیز در شهرستان روی نداده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ریگان با بیان اینکه برای احیا تعدادی از قنات ها اعتباراتی تخصیص یافته است، تصریح کرد: تعدادی از این قنات ها احیا و مرمت مابقی در دستور کار قرار دارد.وی از لایروبی و مرمت هفت رشته قنات در شهرستان ریگان خبر داد و عنوان کرد: با لایروبی و مرمت این قنات ها آب آنها جاری می شود.