پیر شدن جمعیت کهگیلویه و بویراحمد

پیر شدن جمعیت کهگیلویه و بویراحمد

سیب موز: پیر شدن جمعیت کهگیلویه و بویراحمد

سیب موز «علی شهابی» در نشست شورای اداری شهرستان بویراحمد با بیان اینکه برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی نیازمند داشتن اطلاعات و آمار دقیق است، اظهار کرد: اگر آمار دقیق، صحیح و به روزی در اختیار نباشد برنامه ریزی و توزیع بودجه صحیحی انجام نمی شود. به گزارش سیب موز معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس سرشماری سال 90 جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد 658 هزار 629 نفر است که پیش بینی می شود این آمار در سال 1400 به 713 هزار و 257 نفر برسد.وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد بیست و نهمین استان کشور به لحاظ جمعیتی است، افزود: جمعیت کهگیلویه و بویراحمد کمتر از یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد. براساس آمار موجود جمعیت این  استان رو به کاهش است .شهابی ادامه داد: براساس سرشماری سال 55 جمعیت شهری استان 12/6 درصد و جمعیت روستایی 78 درصد بود که سال 90 جمعیت شهری به دلیل افزایش مهاجرت به 52 درصد افزایش یافت.معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: سال 65 جمعیت صفر تا 14 سال استان 52 درصد بوده در حالی که در سال 90 این آمار به 25 درصد کاهش یافته، در سال 65 جمعیت 15تا 64 سال استان 45 درصد بوده که در سال 90 به 70 درصد افزایش یافته است  که جمعیت استان به سمت  پیر شدن حرکت می کند.شهابی با اشاره به اینکه شهرستان بویراحمد با 252 هزار و باشت با 20 هزار نفر بیشترین و کم جمعیت ترین مناطق استان هستند، گفت: کاهش نرخ باروری از دلائل کاهش جمعیت در این استان است.معاون آمار اضافه کرد: امید به زندگی در بین زنان استان 74 سال و در بین مردان 72 سال است که باید امید به زندگی در بین مردم افزایش یابد.وی با اشاره به اینکه نزدیک 38 درصد جمعیت استان در شهرستان بویراحمد زندگی می کنند به برخی چالش ها در کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ باروری، اولویت تحصیلات عالی نسبت به تشکیل خانواده، افزایش گرایش تک فرزندی، افزایش نرخ طلاق نسبت به ازدواج و افزایش مهاجرت از دیگر عوامل چالش در کاهش جمعیت است، که در برخی شهرهای بویراحمد مانند لوداب و مارگون با کاهش جمعیت مواجه هستیم.