اختصاص اعتبار برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در کشور

اختصاص اعتبار برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در کشور

سیب موز: اختصاص اعتبار برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در کشور سیب موز مشهد - خبرنگارکیهان:

به گزارش سیب موز محمد مقدوری افزود: یک میلیون و 250 هزار نفر حاشیه نشین در خراسان رضوی شناسایی شده اند که هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای ساماندهی مناطق حاشیه ای و بافت های فرسوده در مشهد، شیراز و قم اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی در مناطق حاشیه ای شهرستان سبزوار زندگی می کنند اظهار داشت؛ اعتبارات مناسبی برای افزایش خدمات به حاشیه نشینان این شهرستان اختصاص خواهد یافت.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: منطقه ویژه اقتصادی سبزوار دچار مشکلات زیست محیطی شده که برای رفع مشکلات این منطقه طرح جدیدی در دست بررسی و مطالعه قرار دارد که پس از بررسی نهایی و مطالعه باید به تصویب سازمان محیط زیست کشور برسد.مقدوری با بیان اینکه استانداری خراسان رضوی برنامه ای برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید در استان ندارد، گفت: هم اکنون طرح تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد و اخذ مجوز برای ایجاد منطقه آزاد در دوغارون از مهم ترین برنامه های استان در سال جاری است.