ارسال محصولات مازاد پالایشگاه ها به واحدهای پتروشیمی

ارسال محصولات مازاد پالایشگاه ها به واحدهای پتروشیمی

سیب موز: ارسال محصولات مازاد پالایشگاه ها به واحدهای پتروشیمی سیب موز مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد؛ ارسال محصولات مازاد پالایشگاه ها به واحدهای پتروشیمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی های اراک، تبریز و اصفهان در نزدیکی واحدهای پالایشگاهی واقع شده اند می توانند با دریافت خوراک از پالایشگاه ها، ظرفیت های تولید خود را توسعه دهند. به گزارش تسنیم، مرضیه شاهدایی اظهار داشت: توسعه صنعت پتروشیمی امروز هدف

اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؛ در این راستا برای افزایش خوراک برای واحدهای داخل

کشور مثل اصفهان، تبریز و اراک که خوراکشان خوراک مایع است، تلاش می کنیم.وی افزود: پالایشگاه اصفهان و اراک در

حال حاضر اولویتشان تولید بنزین است، این اولویت تا زمان راه اندازی پالایشگاه ستاره

خلیج فارس که قرار است فاز نخستش سال آینده افتتاح شود، ادامه خواهد داشت.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح

کرد: این اولویتی که پالایشگاه های کشور دارند تا همه محصولاتشان را تبدیل به بنزین

کنند، پس از راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تمام خواهد شد و با گازرسانی هایی

که صورت گرفته و اینکه مردم دیگر نفت سفید و LPG مصرف نمی کنند و پالایشگاهها نیز مصرف

گازوئیل ندارند، پالایشگاههای کشور محصولات مازادی خواهند داشت که ما برنامه ریزی کرده ایم

تا این محصولات را به واحدهای پتروشیمی انتقال دهیم و محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر

در صنعت پتروشیمی از تولیدات پالایشگاهی به تولید برسانیم.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پتروشیمی های

اراک، تبریز و اصفهان در نزدیکی واحدهای پالایشگاهی واقع شده اند می توانند با دریافت

خوراک از پالایشگاه ها، ظرفیت های تولید خود را توسعه دهند. برچسب ها: پتروشیمی