رفع توقیف پول پتروشیمی ایران در ژاپن و آلمان

رفع توقیف پول پتروشیمی ایران در ژاپن و آلمان

سیب موز: رفع توقیف پول پتروشیمی ایران در ژاپن و آلمان سیب موز یک مقام مسئول خبر داد؛ رفع توقیف پول پتروشیمی ایران در ژاپن و آلمان یک مقام مسئول با اشاره به آزادسازی طلب ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران در آلمان و ژاپن، گفت: هم اکنون کل مطالبات صادرات پتروشیمی آزاد شده است. خداداد غریب پور در گفتگو با مهر، درباره وصول طلب های حاصل از صادرات محصولات

پتروشیمی ایران پس از ورود به دوره پسابرجام، گفت: برخی از صنایع پتروشیمی ایران مطالباتی

از شرکت های خریدار محصولات پتروشیمی در آسیا و اروپا داشته اند.مدیرعامل پتروشیمی اراک با اشاره به آزادسازی

طلب ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران در ژاپن و آلمان، تصریح کرد: حدود

یک میلیون دلار طلب صادرات پتروشیمی در ژاپن آزاد شده است.این مقام مسئول همچنین با اشاره به آزادسازی

حدود چهار میلیون و 600 هزار یورو طلب صادرات پتروشیمی در آلمان، خاطرنشان کرد: هم اکنون کل صادرات

محصولات پتروشیمی با دریافت مبالغ آن انجام می شود و هیچگونه طلب وصول نشده ارزی در

خارج از کشور نداریم.احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران پیش تر

در پاسخ به مهر با اشاره به آزادسازی بخش عمده از دلارهای بلوکه شده حاصل از صادرات

محصولات پتروشیمی ایران در دوران تحریم توسط بانک های کره جنوبی، گفته بود: کل مطالبات

بلوکه شده حاصل از صادرات پتروشیمی ایران در کره جنوبی کمتر از یک میلیارد دلار بوده

است.هم اکنون حجم صادرات سالانه محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران

به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است که برنامه دولت

افزایش ارزش صادرات پتروشیمی به 40 میلیارد دلار در سال است. برچسب ها: پتروشیمی