برگی از افتخارات مهراب قاسم خانی؛ مردودی در شهریورماه / عکس

سیب موز: برگی از افتخارات مهراب قاسم خانی؛ مردودی در شهریورماه / عکس

برگی از افتخارات مهراب قاسم خانی؛ مردودی در شهریورماه / عکس

سیب موز: برگی از افتخارات مهراب قاسم خانی؛ مردودی در شهریورماه / عکس

برگی از افتخارات مهراب قاسم خانی؛ مردودی در شهریورماه / عکس

برگی از افتخارات مهراب قاسم خانی؛ مردودی در شهریورماه / عکس 2

یکی از نویسندگان طنز سینما و تلویزیون، تصویری قدیمی مربوط به دوران تحصیلش به اشتراک گذاشت.

به گزارش سیب موز: مهراب قاسم خانی پای این عکس نوشت:

برگی از افتخارات مهراب قاسم خانی؛ مردودی در شهریورماه / عکس 3

در پی کشف اسناد دوران پرافتخار خدمت سریازی موفق شدم بخشی از اسناد غرورآفرین دوران دبیرستانم رو هم پیدا کنم

باشد تا چراغ راه نسل های بعدی شود.

اخبار فرهنگی و هنری - خبرآنلاین گرد آوری مطالب : سیب موز