شبکه های اجتماعی خارجی اطلاعات را به صهیونیست ها می دهند

سیب موز به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور درباره اظهارنظر برخی مسئولان دولتی مبنی بر موافقت با ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور گفت: اکثریت قریب به اتفاق جرایم رایانه ای از طریق شبکه های اجتماعی خارجی است.

وی افزود: اگرچه ضابطان قضایی امکانات و تخصص کافی برای کشف تمامی جرایم و شناسایی مجرمین در فضای مجازی را دارند اما باتوجه به اینکه هزینه کشف جرم در شبکه های اجتماعی خارجی بیشتر از شبکه های داخلی است، لذا مجرمین ایرانی در شبکه های اجتماعی خارجی احساس امنیت بیشتری دارند.

به گزارش سیب موز خرم آبادی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه های اجتماعی خارجی ابزار تهاجم فرهنگی دشمن هستند، گفت: همه شبکه های اجتماعی خارجی فعال در کشور ما از سوی عوامل صهیونیستی مدیریت می شوند و اطلاعات کلان کشور از طریق این شبکه ها در اختیار صهیونیست ها قرار می گیرد.

وی فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی را برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: از مسائل فرهنگی، سیاسی و امنیتی که بگذریم، فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور برخلاف سیاست کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی است و برخی از دست اندرکاران فضای مجازی کشور شبکه های اجتماعی بیگانه را بر شبکه های داخلی ترجیح می دهند.  وی با بیان اینکه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور برخلاف ایده راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، اظهار کرد: ادعای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بدون فراهم کردن زمینه برای مهاجرت مردم به شبکه های اجتماعی داخلی، شعاری بیش نیست. خرم آبادی در پایان تأکید کرد: دولت باید هرچه سریع تر زمینه تقویت و گسترش فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی و مهاجرت شهروندان از شبکه های خارجی به داخلی را فراهم کند.

اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - روزنامه جوان

شبکه های اجتماعی خارجی اطلاعات  را به  صهیونیست ها می دهند

سیب موز: شبکه های اجتماعی خارجی اطلاعات را به صهیونیست ها می دهند

شبکه های اجتماعی خارجی اطلاعات  را به  صهیونیست ها می دهند 2