دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد شاهرود به اردوهای جهادی اعزام شدند

دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد  شاهرود 
به اردوهای جهادی اعزام شدند

سیب موز: دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد شاهرود

به اردوهای جهادی اعزام شدند سیب موز شاهرود-خبرنگاررسالت:50 نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با حضور در دورافتاده ترین نقاط شهرستان میامی در اردوی جهادی شرکت کردند.به گفته جانشین دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های شاهرود در راستای اعزام دانشجویان به اردوهای جهادی؛ 25 نفر از دانشجویان بسیجی خانم و 25 نفر از آقایان به منطقه کالپوش شهرستان میامی اعزام شدند.مهیار یونس آبادی افزود: در این طرح برادران به روستای رضوان و خواهران به روستای نردین از منطقه کالپوش اعزام شدند.وی در مورد کیفیت برگزاری این اردوها نیز اظهار کرد: خواهران دانشجو در فعالیت های فرهنگی و آموزشی شرکت می کنند و برادران نیز علاوه بر موارد ذکرشده در عمران و آبادانی منطقه به کمک روستائیان می آیند.یونس آبادی ازجمله فعالیت های گروه های اعزامی به اردوهای بسیج دانشجویی را برگزاری کلاس تقویتی، مسابقات فرهنگی، اجرای نقشینه های هنری  روی دیوارهای مدارس و دیدارهای دوستانه ورزشی بین گروه های جهادی و جوانان منطقه برشمرد و بیان کرد: این اردوها به مدت 10 روز به طول می انجامد و در این مدت سعی می شود نهایت برنامه ریزی در امور فرهنگی، آموزشی و عمرانی به عمل آید.