صرفه جویی 800 میلیون مترمکعبی آب طی دو سال گذشته در استان کرمان

صرفه جویی 800 میلیون مترمکعبی آب طی دو سال گذشته در استان کرمان

سیب موز: صرفه جویی 800 میلیون مترمکعبی آب طی دو سال گذشته در استان کرمان سیب موز  کرمان-خبرنگاررسالت: استاندار کرمان با تاکید بر آنکه هدف اصلی، مردمی کردن اقتصاد مقاومتی می باشد، ابراز کرد: سه دهه استان کرمان با کم آبی دست به گریبان می باشد و برای رفع این مشکل طرح همیاران آب در استان کرمان کلید خورد که این طرح مبتنی بر صرفه جویی بوده است که با صرفه جویی 800 میلیون مترمکعب ظرف 2 سال اخیر، باعث حیرت بسیاری گردیده است. «علیرضا رزم حسینی»  در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات اقتصاد مقاومتی استان کرمان، گفت: یکی از سیاست های استان کرمان در دولت تدبیر تمرکز بر اقدامات توسعه اقتصادی بوده که خوشبختانه در این راستا به دستاوردهای خوبی تاکنون رسیده ایم.وی با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان افزود: در این طرح همه ارکان ها تمرکز بر توسعه استان از جمله بخش خصوصی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و خوشبختانه این مدل جواب داد و نکته بسیار مهمی که در استان کرمان برای اولین بار کلید خورد، حضور 56 ائمه جمعه استان به منظور فرهنگسازی اقتصادی در  قالب این طرح بوده است.