حضور معلولان جسمی و ذهنی در یک شب معمولی ماه عسل

حضور معلولان جسمی و ذهنی در یک شب معمولی ماه عسل

سیب موز :بیست و پنجمین قسمت از برنامه ماه عسل احسان علیخانی در ماه مبارک رمضان با حضور مهمانان معلول جسمی و ذهنی همراه بود.

بیست و پنجمین برنامه ماه عسل

بنا به گزارش سیب موز : احسان علیخانی در ابتدای برنامه از طرح محسنین صحبت کرد و گفت: هیچ دلیلی برای پاچه خواری الکی نداریم و اگر این نکته را بیان می کنم، باورمان است و بابت الطاف و انرژی های شما ممنونیم ،خیلی با معرفتید. برای معرفت شما هزار دلیل داریم ما یک طرحی را آغاز کردیم اما شما از ما هم جلو زدید تاکنون 200 هزار نفر از طرح محسنین حمایت کردند.

مهمان اصلی ماه عسل ، خانم نظری بود که به همراه دوستش به برنامه آمده بود. او فرد معلولی بود که خانواده اش در اصفهان زندگی می کردند ولی او به دلیل کار و تحصیل در جای دیگری زندگی می کرد. اما او که نمی توانسته به تنهایی و با آن شدت معلولیت به تنهایی زندگی کند ، با دوستش "محترم" همراه می شود .محترم قصه ماه عسل از معلولیت ذهنی برخوردار بود . هم اکنون این دو دوست حدود پانزده سال است که در کنار هم زندگی می کنند و هر کدام تکمیل کننده یکدیگرند و رابطه ی عمیق عاطفی شدیدی با هم دارند.

خانم نظری در شهری که زندگی می کرد یک مرکز توانبخشی برای معلولان آن شهر تاسیس کرده بود تا آنها نیز جایی برای زندگی و مراقبت داشته باشند.

حضور معلولان جسمی و ذهنی در یک شب معمولی ماه عسل 2

مهمانان ماه عسل

مهمان بعدی مادری بود که به همراه دو فرزندش به "ماه عسل"  آمده بود. یکی از فرزندان این مادر عقب ماندگی ذهنی داشت و این مادر 47 سال بدون داشتن همسر از فرزندش عاشقانه نگهداری می کرد. فرزند معلول این خانم با 48 سال سن و معلولیت ذهنی لحظات بامزه ای را در برنامه ماه عسل رقم زد و احسان علیخانی مدام با او در حال شوخی کردن بود.

این مادر با لهجه ی قمی از عشق خود به فرزند معلولش گفت و از تمام مادران خواست تا فرزندان معلول خود را رها نکنند. چون فرزندان گناه دارند. سپس فرزند سالم این خانم هم صحبت هایی کرد که به دلیل طولانی و تکراری بودن ، کمی خسته کننده شده بود .

احسان علیخانی پس از خروج از صحنه "ماه عسل" خاطرنشان کرد: هیچ چیز به اندازه ی عشق و رفاقت مهمانان برنامه جذاب نبود.

بیست و پنجمین شب "ماه عسل"  با این قصه متفاوت به پایان رسید.