کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه 310 کیلوگرمی

کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرمی

سیب موز: کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه 310 کیلوگرمی سیب موز دریافت فیلم اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - جوان آنلاین

کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرمی 2 کسب مدال طلا توسط سیامند رحمان با مهار وزنه ۳۱۰ کیلوگرمی 3