ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما روستا

ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر

نمایشنامه خوانی «آنا کارنینا» با کارگردانی «هما روستا» و در حمایت از هنرمندان مبتلا به سرطان، هفته گذشته در کتابخانه ملّی برگزار شد.

نمایشنامه خوانی «آناکارنینا» نوشته محمد چرمشیر بر اساس رمان تولستوی و به کارگردانی هما روستا در کتابخانه ملی به نفع هنرمندان مبتلا به بیماری های خاص برگزارشد.

حسن معجونی، رضا بهبودی، اشکان خطیبی، ستاره پسیانی، ترانه علیدوستی، لیلی رشیدی، شبنم فرشادجو، هومن کیایی، نگار عابدی و محمد چرم شیر در این تک اجرای نمایش نامه خوانی، هما روستا را همراهی می کنند. همچنین بامداد افشار اجرای موسیقی و افکت را در این نمایشنامه خوانی برعهده داشتند.

هما روستا دو سال پیش نیز این نمایش نامه را به نفع زلزله زدگان آذربایجان شرقی در فرهنگسرای اندیشه اجرا کرد. بهای بلیت نمایشنامه خوانی آنا کارنینا به صورت همت عالی بود. عکس های محمد خدابخش عکس مهر از نمایشنامه خوانی در کتابخانه ملی را در زیر می بینید.

ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 2 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 3 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 4 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 5 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 6 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 7 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 8 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 9 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 10 ترانه علیدوستی و اشکان خطیبی در نمایشنامه خوانی "آنا کارنینا" به کارگردانی هما ر 11