سرانه ی مطالعه با دوچرخه

سیب موز سرانه ی مطالعه با دوچرخه

کودک و نوجوان > آثار نوجوانان - تازگی ها دوچرخه خوان قهاری شده ام. پنج شنبه ها هم داستان داریم. پنج شنبه ها کلاس طراحی دارم. وقتی می خواهم بروم، به بابا می گویم: «سفارش همیشگی من که یادتون هست؟»

- روزنامه؟ آره یادمه.

به گزارش سیب موز وقتی هم که از کلاس برمی گردم، یک راست می روم سراغ روزنامه . اول دوچرخه را نگاه می کنم، بعد بقیه ی روزنامه را. صفحه های روزنامه که پخش می شوند کف زمین، بقیه هم می آیند و می خوانند.

همین دوچرخه خواندن من، کلی سرانه ی مطالعه را در خانه بالا برده! البته من زیاد هم نوجوان نیستم. تازه رفته ام توی 13 سال. برای همین زیاد بلد نیستم نوجوان بازی دربیاورم و کارهای عجیب و غریب بکنم.

البته لازم نیست زیاد هم منتظر باشم. چند ماه دیگر هم نوجوان بازی درمی آورم، هم کارهای عجیب و غریب می کنم.

حدیث گرجی، 12ساله از تهران

سرانه ی مطالعه با دوچرخه

سیب موز: سرانه ی مطالعه با دوچرخه

تصویرگری: فاطمه میر شجاعی، 16 ساله از تهران

در همین زمینه:

جلد برتر مرداد 1394 را انتخاب کنید

همه می دانستند

به حرف هایت گوش می دهم و یک مطلب دیگر

دنیای هیجان انگیز فلسفه و یک کتاب دیگر

لحظه های تابستون

خانه ی باصفا

کفش هایت این جاست!

تیراندازی در دفتر دوچرخه

هزارتا پله برای رسیدن به قلعه

تخم مرغ ها

حالا حالاها بمان

بهتر کردن دنیا