بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده

سیب موز: متی سیموندز یک مورخ تاریخ هنر است که در سنگ تراشی کلاسیک مهارت خاصی دارد. او با الهام از معماری کلاسیک با استفاده از بلوکی از سنگ مرمر مجسمه هایی از آثار تاریخی دنیا را می سازد. امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 448 وبسایت مشرق: متی سیموندز یک مورخ تاریخ هنر است که در سنگ تراشی کلاسیک مهارت خاصی دارد. او با الهام از معماری کلاسیک با استفاده از بلوکی از سنگ مرمر مجسمه هایی از آثار تاریخی دنیا را می سازد.

بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده

سیب موز: بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده

بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 2 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 3 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 4 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 5 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 6 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 7 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 8 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 9 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 10 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 11 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 12 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 13 بناهایی که فقط از یک بلوک سنگی ساخته شده 14