خانواده ی عجیبی که همه فرزندانشان 6 انگشتی هستند! + عکس

سیب موز: تعداد انگشتان دست اعضای یک خانواده برزیلی که هر کدام از 6 انگشت دارند, سوژه رسانه ها شده است.

به گزارش سیب موز: سوژه شدن فرزندان 6 انگشتی

یک خانواده برزیلی که هم تعدادشان از انگشتان دو دست بیشتر است و هم تعداد انگشتانی که در دستشان دارند مورد توجه قرار گرفتند و شهرت جهانی یافتند.

شش انگشتی بودن این خانواده موجب شگفتی در برزیل شده است.

تمام فرزندان این خانواده در هر دست 6 انگشت دارند!!

فرزندان 6 انگشتی

خانواده ی عجیبی که همه فرزندانشان 6 انگشتی هستند! + عکس

سیب موز: خانواده ی عجیبی که همه فرزندانشان 6 انگشتی هستند! + عکس

سلامت نیوز