دو شعر از فاطمه سالاروند

سیب موز پسکوچه

دو شعر از فاطمه سالاروند

کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - تابستان:

رود از شدت گرما به خودش می پیچد

دشت تب دار است

نه نسیمی می آید

نه کسی

خبری از باران دارد

حتی

به گزارش سیب موز   خود تابستان هم

دارد از هُرمِ نفس های خودش می سوزد

دو شعر از فاطمه سالاروند

سیب موز: دو شعر از فاطمه سالاروند

تصویرگری: کارین هارلیک

حال من

با کتاب و شعر

با ترانه، ساز

با آواز

با دوات و رنگ و نقاشی

با خطوط و ترمه و اسلیمی و کاشی

حال من جور است

نسبتم با هر چه جز این ها

نسبتاً دور است!

در همین زمینه:

گوزن در کافی شاپ و یک شعر دیگر

سه شعر از هوهانس گریگوریان

قصه ی مهربانی