ساخت مجسمه به مناسبت ازدواج آنجلینا جولی

سیب موز: مجسمه سازی در سیدنی به مناسبت ازدواج آنجلینا جولی و برد پیت مجسمه ای از آنها ساخته است

ساخت مجسمه به مناسبت ازدواج آنجلینا جولی

سیب موز: ساخت مجسمه به مناسبت ازدواج آنجلینا جولی