مردی که با بیضه هایش دمبل 80 کیلویی می زند (عکس)

مردی که با بیضه هایش دمبل 80 کیلویی می زند (عکس)

سیب موز: مردی که با بیضه هایش دمبل 80 کیلویی می زند (عکس)

سیب موز: مردی که با بیضه هایش دمبل 80 کیلویی می زند را در عکس های زیر مشاهده می کنید.

به گزارش سیب موز: به گزارش ایران ناز تا کنون افراد زیادی را دیده ایم که با بازوان توانمند خود وزنه های سنگین می زنند اما اینکه فردی با بیضه های خود وزنه 80 کیلویی بزند از ان دست خبرهایی است که شما را سر جای خود میخکوب می نماید.

مرد کانفو کار چینی برای رسیدن به مرتبه اعلای ورزشهای رزمی با استفاده از اندام تناسلی خود وزنه سنگین می زند.مرد 48 ساله چینی به نام ژائو ژنهوا از ان دست هنرمندانی است که برای رسیدن به مقام عالی هنرهای رزمی اقدام به وزنه زدن عجیب می نماید.

مردی که با بیضه هایش دمبل 80 کیلویی می زند (عکس) 2

ژائو با بستن تعداد زیادی اجر به وزن 80 کیلوگرم به اندام تناسلی خود با انها وزنه می زند..

یکی از شاهدان به نام شیمینگ لیائو می گوید چنین وزنه زدنی بسیار عجیب و دردناک است.من خودم تعداد وزنه زدنهای او را شمردم.بیش از 300 بار وزنه زد و هیچ گونه اثار خستگی یا دردی در او نمایان نبود.

مردی که با بیضه هایش دمبل 80 کیلویی می زند (عکس) 3

برخی از کاربران با گذاشتن کامنتهایی در خصوص این خبر نوشتند چنین وزنه زدنهایی باعث افزایش باروری و احساسهای فردی می گردد

لیائو می افزاید بسیاری از کاربران معتقدند چنین شیوه کونگ فو کاری باعث بهبود کیفیت زندگیشان شده است.

هر چند که این روش زندگی برخی را تغییر می دهد اما توصیه می گردد چنین روشهایی را تجربه ننمایید.