ستون های سنگی اسرارآمیز در کالیفرنیا

سیب موز :بعد از اینکه  دریاچه ی Crowley کالیفرنیا در جنوب Mono county در 1941 کامل شد، چیزی ستون مانند در شرق دریاچه کشف شد. این ستون های سنگی تا 20 متر ارتفاع داشتند و با طاق هایی به هم دیگر متصل می شدند. برای میلیون ها سال این ستون ها کاملا در زیر سنگ های نرم از نظر پنهان بودند و اگر به خاطر دپارتمان آب و برق کالیفرنیا نبود، آنها همچنان مدفون باقی می ماندند. زمانی که این دریاچه ساخته شد، موج های قوی آن دایما به سنگ های پای این صخره کوبید تا پوشش روی ستون ها را از بین برد و آنها را نمایان ساخت. حتی در آن موقع نیز، ستون ها فقط کمی باعث کنجکاوی بودند تا اخیرا در سال 2015 که زمین شناسان دانشگاه کالیفرنیا تصمیم گرفتند تا مطالعاتی جدی راجع به این پدیده انجام دهند.

با استفاده از روش ها و وسایل متعدد شامل تحلیل عکس اشعه ی ایکس و میکروسکوپ الکترونی، زمین شناسان معین کردند که این ستون ها به خاطر تراوش برف های آب شده در خاکستر هایی آتشفشانی پراکنده شده از یک انفجار مهیب در 760هزار سال پیش به وجود آمده اند. جزییات آن هنوز کاملا مشخص نشده ولی محققان می گویند همانطور که آب به جوش آمده سلول هایی همرفتی مثل heat pipes درست کرده که این لوله های همرفتی توسط مواد معدنی که مقاوم در برابر موج های دریاچه بودند به این صورت حفظ شده اند.

بنا به گزارش سیب موز : محققان تخمین زده اند که حدود 5 هزارتا از این ستون ها به صورت گروهی در شکل ها، اندازه ها و رنگ های بسیار متنوعی در فاصله ی سی سانتی متری یکدیگر در منطقه ای به وسعت 4000 هکتار وجود دارند، بعضی کاملا عمودی و بعضی خمیده یا منحرف به زاویه های مختلف هستند، در حالی که بعضی دیگر کاملا نمایان نشده اند و به چشم عموم مانند فسیل هستند.

ستون های سنگی اسرارآمیز در کالیفرنیا ستون های سنگی اسرارآمیز در کالیفرنیا 2 ستون های سنگی اسرارآمیز در کالیفرنیا 3 ستون های سنگی اسرارآمیز در کالیفرنیا 4 ستون های سنگی اسرارآمیز در کالیفرنیا 5 ستون های سنگی اسرارآمیز در کالیفرنیا 6 ستون های سنگی اسرارآمیز در کالیفرنیا 7