اسمتو به ژاپنی بخون!!!

اسمتو به ژاپنی بخون!!!

اسمتو به ژاپنی بخون!!!

شاید براتون جالب باشه که بدونین اسمتون به ژاپنی چی میشه !

با استفاده از معادل سازی انگلیسی به ژاپنی می توانید متوجه شوید اسم شما به ژاپنی چگونه خوانده می شود…

A – ka

B – tu

C – mi

D – te

E – ku

F – l u

G –   ji

H  –  ri

I  –  ki

J  – zu

K– me

L  – ta

M – rin

N – to

O– mo

P – no

Q – ke

R – shi

S  – ari

T  –  s

U – do

V  – ru

W–mei

X – na

Y  – fu

Z  – zi

اسمتو به ژاپنی بخون!!!

3.3/5

6

جوک ،طنز، لطیفه خنده دار - asemoni.com