طنز؛ فلسفه تأخیری

پوریا عالمی در روزنامه شرق نوشت:

«من محمود احمدی نژاد را برای کشور خطرناک می بینم، او عنصر صالحی نیست و به مهره های اطرافش مشکوک هستم.»«احمدی نژاد از نظر فکری هم انسجام ندارد و خودش نیست و دیگران او را اداره می کنند.» این جملات را جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه و سفیر ایران در چین، ١٠ سال بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد به زبان آورده است که واقعا دستشان درد نکند. در همین زمینه شاعر گفت: آمدی جانم به قربانت و مصاحبه کردی ولی حالا چرا؟ همچنین شاعری دیگر گفت: داغ یک عشق قدیم رو اومدی مصاحبه کردی و زنده کردی ولی حالا چرا؟ همچنین شاعر تأکید کرد نوشدارویی و بعد از مرگ اقتصاد و چیزمیزهای دیگر آمدی ولی الان چرا؟ به این مدل فلسفی در جهان، فلسفه دیرآمد یا فلسفه تأخیری یا فلسفه ١٠ سال بعدبیا می گویند.

فلسفه کلاهی: راستش در دنیا دو نوع فیلسوف وجود دارد. گروه فلاسفه اول می گویند صدسال پیش توفان آمد خیلی بد شد ها چون کلاه مردم را باد برداشت و تقصیر مردم بود که اساسا کلاه داشتند. گروه فلاسفه دوم می گویند صدسال پیش توفان آمد تقصیر مردم بود که کلاهشان را باد برد و سزای مردم بود چون کلاه داشتن حق مردم است، اما صیانت از کلاه وظیفه خود مردم است. به هرحال این سر مردم است که بی کلاه است.

کلاه مملکتی: به همین مناسبت جواد منصوری، نظر قطعی و فلسفی اش را این گونه به منصه ظهور رساند که: «تنها 15 روز بعد از اینکه احمدی نژاد، رئیس جمهور شد، گفتم که کلاه بزرگی سر مملکت رفت و حواستان جمع باشد».بله. پس متوجه می شویم کل مسئله کلاه بوده است. قدیم دعوا سر لحاف بود الان سر کلاه. نکته هم اینجاست که چه ما زیر لحاف باشیم، چه زیر کلاه، کلا دستمان زیر سنگ است و خلاص.