طنز؛ بنز 1947 بخریم یا صفر؟

رضا ساکی در ایسنا نوشت:

تیموری چند روزی است که می خواهد ماشین بخرد. اما نمی داند دقیقا چه بخرد. امروز از بچه ها نظرخواهی کرد. صابری گفت: من جای تو بودم یک مرسدس دهه هفتاد میلادی پیدا می کردم می خریدم. جنازه اش می ارزد به این ماشین های مونتاژی. قاسمی گفت: پولت را بده و اتومبیل وطنی بخر و به اقتصاد مملکت کمک کن. مرادی گفت: با صابری موافقم. یک دسته دوم خوب پیدا کن. قاسمی گفت: آقای مرادی از شما بعیده. مرادی گفت: من نظرم را گفتم. محمدی گفت: چرا ماشین؟ اصلا دوچرخه بخر، خونه ات که نزدیکه. صابری گفت: یه طوری می گی دوچرخه بخر انگار اینجا آلمانه. می زنن لهت می کنن با دوچرخه. همون بگرد یه دسته دوم خوب پیدا کن. اصیل. نه مونتاژی. قاسمی گفت: تیموری جان به جای کمک به صهیونیزم جهانی به کشورت کمک کن. مرادی گفت: ببخشید این بحث چه ربطی به صهیونیزم داره؟ قاسمی گفت: از شما بعیده که ندونید. برخی از این کارخونه ها صهیونیستی هستند. صابری گفت: شما ماشاءالله برای هر چیزی که مخالفش هستی یه چیزی تو آستین داری. تیموری گفت: این همه مردم ماشین خارجی دارن. مرادی گفت: یه چیزی بخر که کمترین هزینه رو داشته باشه. فردا هی نیفتی دنبال مکانیک. قاسمی گفت: ماشین داخلی با بهترین خدمات پس از فروش. صابری گفت: خارجی دسته دوم بخر، چون خراب نمی شه، خدمات پس از فروش هم نمی خواد. عموم یه بنز داره مال 1947 فقط آب و روغن عوض می کنه. قاسمی گفت: وطن فروش نباش. صابری گفت: من وطن فروشم یا کسی که خمیر دندون مارک می ِزنه. اسمش چی بود؟ اورال چی؟ قاسمی گفت: من؟ صابری رو به جمع کرد گفت: من اسم بردم از کسی؟ قاسمی گفت: من خمیر دندون ایرانی می ِزنم. صابری گفت: مچ بعضی ها تو داروخانه گرفته شده. به جای کمک به اقتصاد ملی خمیردندون و مسواک خارجی می خرن، بعد به تیموری می گن خارجی نخر. قاسمی برافروخته گفت: یه بار دیگه تهمت بزنی خودت می دونی. صابری در یک حرکت سریع عکس قاسمی رو در حالی که یه خمیردندون خارجی را گذاشته بود روی پیشخان داروخانه و داشت پولش را حساب می کرد گذاشت توی وایبر اداره. قاسمی گفت: نامرد نباید از شهروندان شریف یواشکی عکس بگیری. بعد پرید یقه صابری را گرفت و باز بلوا شد.

باقی بقای تان