اگه میتونی بگو ! (2)

اگه میتونی بگو ! (2)

3 بار بگو :سه سیر سر شیر سه شیشه شیر! *******تکرار جملات سخت******* 5 بار بگو :لای رولت رنده ی لیمو رفته *******تکرار جملات سخت******* این جمله رو اگه 2 بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :چه ژست زشتی *******تکرار جملات سخت******* حالا 3 بار تکرار کن :دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده *******تکرار جملات سخت******* 5 بار سریع بگو :سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید *******تکرار جملات سخت******* سریع اینم 3 مرتبه تکرار کن :لیره رو لوله لوله رو لیره *******تکرار جملات سخت******* این جمله رو 5 بار تکرار کن :ششلیک شنسل شنسل ششلیک *******تکرار جملات سخت******* 3 بار پشت سر هم بگو :سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی *******تکرار جملات سخت******* این جمله رو 5 بار تکرار کن :کانال کولر تالار تونل *******تکرار جملات سخت******* جمله سخت زیر رو 5 بار تکرار کن :قوری گل قرمزی *******تکرار جملات سخت******* ننه حسن حسن هستن ، نه ننه حسن نیستن ، حسن نیستن ، حسن نیستن کجا هستن حسن هستن خونه نیستن *******تکرار جملات سخت******* 6 بار بگوتره و ترب و ترخون – ترد و تند و تلخه *******تکرار جملات سخت******* 5 با بگو

پشتی پستچی کدپستی *******تکرار جملات سخت******* 3 بار بگو

شیش سیخ شیشلیک سیخی 6 هزار  جوک ،طنز، لطیفه خنده دار - pat-o-mat.com

گردآوری سرگرمی سیب موز