جاشمعی - آموزش ساخت جاشمعی کاغذی

سیب موز :

جاشمعی - آموزش ساخت جاشمعی کاغذی

آموزش ساخت جاشمعی کاغذی

بنا به گزارش سیب موز : کاغذ رنگی + چسب کاغذ با چسب مایع + مهره تزیینی + لیوان کوچک + شمع کوچک

جاشمعی - آموزش ساخت جاشمعی کاغذی 2

ابتدا یک حلقه ساده از کاغذ رنگی برش بزنید ، 12 گلبرگ بلند نیز از کاغذ رنگی برش بزنید

روی تمام گلبرگ ها طرح مورد علاقه تان را بکشید و با قیچی داخل طرح ها را خالی کنید

جاشمعی - آموزش ساخت جاشمعی کاغذی 3

گلبرگ ها را به نوبت روی حلقه کاغذی و در کنار هم بچسبانید

برای این طرح حدود 12 گلبرگ بلند نیاز است اما میتوانید تعداد گلبرگ ها را کم و زیاد کنید

جاشمعی - آموزش ساخت جاشمعی کاغذی 4

پس از اتمام کار بالای گلبرگ ها را سوراخ کنید و مهره و … را با نخ یا سیم از سوراخ ها عبور دهید

داخل لیوان کوچک شمعی کوچک قرار دهید و روشن کنید ، کلاه کاغذی را نیز روی لیوان بگذارید