ریسه تزیینی - آموزش ساخت ریسه تزیینی

سیب موز :

ریسه تزیینی - آموزش ساخت ریسه تزیینی

آموزش ساخت ریسه تزیینی

بنا به گزارش سیب موز : مقوای رنگی + تکه های  پارچه رنگی یا کاغذ رنگی + نخ نایلونی یا کاموایی ضخیم

ریسه تزیینی - آموزش ساخت ریسه تزیینی 2

از مقوای رنگی کارت هایی به طول 30 سانتیمتر و عرض 10 سانتیمتر برش بزنید

کارت را از وسط تا کنید ، روی یک طرف کارت طرحی مانند تخم مرغ بکشید و با قیچی ببرید

ریسه تزیینی - آموزش ساخت ریسه تزیینی 3

روی قسمت دیگر کارت کاغذ رنگی یا پارچه رنگی قرار دهید

با چرخ خیاطی دور تا دور طرح تخم مرغ روی کارت را از رو به پارچه یا کاغذ رنگی بدوزید

ریسه تزیینی - آموزش ساخت ریسه تزیینی 4

میتوانید روی پارچه یا کاغذ رنگی را نیر با چرخ خیاطی دوخت بزنید

پس از اتمام دوخت برای اتصال کارت ها باید کاموا یا نخ نایلونی را از داخل کارت ها عبور دهید

ریسه تزیینی - آموزش ساخت ریسه تزیینی 5

این ریسه زیبا را برای تزیین خانه در عید نوروز استفاده کنید

میتوانید در جشن تولد و مناسبت های دیگر مدل های متفاوت و زیبای دیگری نیز درست کنید