کاردستی حلقه گل - آموزش ساخت کاردستی حلقه گل با مقوا

سیب موز :

کاردستی حلقه گل - آموزش ساخت کاردستی حلقه گل با مقوا

آموزش ساخت حلقه گل با مقوا

بنا به گزارش سیب موز : مقوای دستمال توالت + رنگ گواش یا آبرنگ + چسب حرارتی + مهره های رنگی

کاردستی حلقه گل - آموزش ساخت کاردستی حلقه گل با مقوا 2

بیرون و درون لوله های مقوایی را رنگ آمیزی کنید سپس کناری قرار دهید تا خشک شود

روی مقوا را به فاصله 1 سانتیمتر علامت بزنید سپس با کاتر یا قیچی حلقه ها را برش بزنید

کاردستی حلقه گل - آموزش ساخت کاردستی حلقه گل با مقوا 3

برای هر گل 5 حلقه گل را در کنار هم قرار دهید و با استفاده از چسب به هم متصل کنید

گل های آماده را در کنار هم قرار دهید و بچسبانید تا حلقه گل تشکیل شود

برای روی حلقه گل نیز چند گل دیگر روی حلقه اصلی بچسبانید سپس با مهره تزیین کنید