گل برفی - آموزش ساخت گل برفی با مقوا

سیب موز :

گل برفی - آموزش ساخت گل برفی با مقوا

برای ساخت این مدل زیبا مقوا را لوله کنید و دو سر آن را به هم بچسبانید سپس به صورت حلقه ای روی مقوا را برش بزنید ، با ساخت لوله مقوایی در سایزهای مختلف میتوانید گلبرگ هایی در اندازه های مختلف ایجاد کنید ، پس از پایان کار با اسپری نقره ای رنگ کنید و کمی اکلیل بپاشید و کناری قرار دهید تا خشک شود.

گل برفی - آموزش ساخت گل برفی با مقوا 2

بنا به گزارش سیب موز : برای ساخت این مدل نیز مقوا را به شکل استوانه درآورید و به صورت حلقه ای برش بزنید ، دو سر حلقه ها را با دست تا بزنید و حلقه ها را به هم بچسبانید تا شکل گل شود ، سپس تمام سطح حلقه ها را به چسب چوب اغشته کنید و روی آن اکلیل یا شن رنگی بپاشید و کناری قرار دهید تا خشک شود.

گل برفی - آموزش ساخت گل برفی با مقوا 3

این روش هم مانند روش قبلی میباشد و از شن رنگی ابی برای روی کار استفاده شده است ، برای زیبایی بیشتر میتوانید از تزییناتی مانند روبان و گل خشک و … برای این گل های زیبا استفاده کنید.

گل برفی - آموزش ساخت گل برفی با مقوا 4

این حلقه گل بسیار ساده است و با روش های قبلی یعنی ساخت استوانه مقوایی و برش های حلقه ای به وجود میاید ، تکه ای مقوا نیز به شکل گل برای انتها آن برش بزنید ، برای مرکز این گل تکه ای مقوا به شکل گل برفی بکشید و پس از برش در مرکز گل بچسبانید سپس نگین کوچکی در مرکز گل قرار دهید.

گل برفی - آموزش ساخت گل برفی با مقوا 5

روش ساخت این گل نیز همانند روش قبلی است با این تفاوت که داخل مقوا رنگ آمیزی میشود ، در مرکز این گل نیز همانند گل قبلی تکه ای مقوا به شکل گل برفی بکشید و پس از برش زدن بچسبانید ، نگین کوچکی نیز در مرکز کار قرار دهید تا گل شما جلوه ای خاص پیدا کند.