پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری

سیب موز: پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری

سیب موز: پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری

Remove shrimp in a few easy steps + Training Video

به گزارش سیب موز: مرحله اول پاک کردن میگو

میگو ها را شسته و درون یک ظرف پر از آب قرار دهید.

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری 2

میگو ها را بشویید و درون یک ظرف پر از آب قرار دهید.

مرحله دوم پاک کردن میگو

روی میگو ها مقداری نمک ریخته و کمی بگذارید در آب و نمک بمانند.

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری 3

روی میگو ها مقداری نمک بریزید و یکی دوساعت بگذارید در آب و نمک بمانند.

مرحله سوم پاک کردن میگو

بعد از حدود 1 الی 2 ساعت، زمانی که متوجه شدید پوست میگوها جدا شده اند، از آب درآورده و پوست اولی را کامل جدا کنید.

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری 4

زمانی که متوجه شدید پوست میگوها جدا شده اند، از آب درآورده و پوست اولی را کامل جدا کنید.

مرحله چهارم پاک کردن میگو

باچاقوی تیز سر میگوها را جدا کنید.

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری 5

باچاقو سر میگوها را جدا کنید.

مرحله پنجم پاک کردن میگو

دم میگوها را هم جدا کنید.

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری 6

دم میگوها را هم جدا کنید.

مرحله ششم پاک کردن میگو

با یک چاقوی بسیار تیز پشت میگو را بسیار ظریف ببرید.

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری 7

با یک چاقوی تیز پشت (کمر) میگوها را بسیار ظریف ببرید.

مرحله هفتم پاک کردن میگو

با یک خلال دندان به آرامی رگ سیاه پشت میگوها را خارج کنید.

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری 8

با یک خلال دندان ( نوک چاقو ) رگ سیاه پشت میگوها را خارج کنید.

مرحله هشتم پاک کردن میگو

میگوهای شما حاضرند. می توانید آنها را سرخ کرده و میل کنید.

پاک کردن میگو درچند مرحله به سادگی +آموزش تصویری 9

و در آخر میگوها را شسته و آماده طبخ کنید.

بهداشت و نگهداری مواد غذایی -  persianpersia.com

بیتوته/seemorgh.com