یک گل ارایی زیبا برای تمام مناسبتها

سیب موز: گل ارایی اموزش گل ارایی روش گل ارایی زیبا روش های اراستن گل مواد لازم برای گل ارایی

یک گل ارایی زیبا برای تمام مناسبتها

سیب موز: یک گل ارایی زیبا برای تمام مناسبتها

اگر از افرادی هستید که گل ارایی را دوست دارد این مطلب را از دست ندهید.

موادی که لازم داریم:

اسفنج ویژه گل آرایی ـ ظرف پیاله مانند ـ چاقوی تیزـ نوار چسب گل آرایی (در صورت نیاز) ـ شمعدان ـ شمع

گلهایی که استفاده کرده ایم: فرزیا، رز شیری رنگ، نرگس

برگهای سبزآویز: پاپیتال، کلماتیس و یاسمن (رازقی)

شما می توانید از این گل آرایی برای تمام مناسبت ها استفاده و میزی را که چیده اید مبدل به چیزی باشکوه کنید. برای این کار شمعدان نقره ای و یک ظرف پیاله ای شکل لازم دارید که روی شمعدان قرار گیرد.

1ـ پیاله را روی اسفنج سر وته بگذارید و قسمتی را که باید ببرید علامت بگذارید، طوری که براحتی قالب آن شود، اسفنج را ببرید و در درون پیاله قرار دهید، اگر لازم شد با نوار چسب گل آرایی آن را محکم کنید.

2ـ اسفنج و پیاله را به مدت 15دقیقه در آب فرو کنید تا زمانی که تمام حبابهای هوا دیگر خارج نشود، پیاله را روی شمعدان قرار دهید، اول برگهای سبز را بچینید. از آنجایی که پایه شمعدان بلند است در دوطرف شمعدان برگهای سبز بلند قرار دهید.

3ـ چهارعدد رز (در هر طرف 2 تا به صورت قرینه) بچینید، تعداد گلها را به طور معمول فرد انتخاب می کنند، در این مورد 5شاخه رز به کار بردیم.

4ـ در بین رزها، گل فرزیا بچینید، حالا بقیه برگهای سبز را پر کنید. برای دوام بیشتر گلها، روی آنها را با آب افشان کنید و در جای خنک نگهداری کنید و مرتب به آن آب دهید، گلها زیاد آب می خواهند.

امتیاز خبر: 1 از 100

تعداد رای دهندگان 2