پیشنهاد « خط قرمز» امریکا حربه ای برای تثبیت موقعیت در خلیج فارس است

سیب موز محمدجواد

جمالی نوبندگانی در گفت وگو با مهر، با اشاره به پیشنهاد اخیر برخی مقامات

امریکایی برای مذاکرات و توافق ایران و امریکا بر سر تردد شناورهای نظامی

در خلیج فارس و کاهش رویارویی های صورت گرفته، اظهار داشت: مسئله مذاکره

ایران و امریکا و توافق صرفاً در رابطه با موضوع هسته ای بود و نه هیچ

مسئله دیگری.  وی ادامه داد: تعامل سیاسی یعنی بده و بستان؛ آنها

می خواستند چیزهایی را که در خلال تحریم ها به دست نیاوردند، در قالب

مذاکرات گیر بیاورند، به همین دلیل پای میز مذاکره آمدند اما در آنجا هم

بدعهدی کردند.  دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد:

امریکایی ها از گذشته تاکنون شناورهای زیادی در منطقه خلیج فارس داشته اند

و مواجهه هم که میان شناورهای نظامی آنها و ما صورت گرفته، عمدتاً ناشی از

مسائل فنی بوده که ناخواسته به مرزهای آبی ما نزدیک شده اند و با اخطار،

منطقه را ترک کرده اند.

جمالی تأکید کرد: در موارد قابل توجهی هم نزدیک

شدن آنها به آب های سرزمینی ما به صورت عمدی و برای حساسیت سنجی بوده است،

به همین دلیل قبلاً هم این پیشنهاد را مطرح کرده بودند که یک Redline (خط

قرمز) میان دو طرف برای تردد در خلیج فارس ترسیم شود.  وی درباره چرایی

مطرح شدن دوباره این پیشنهاد از سوی امریکایی ها تصریح کرد: امریکا اخیراً

حجم ناوگان دریایی خود را در خلیج فارس کاهش داده و تمرکز خود را به سمت

چین گذاشته است، چراکه چین از جهت قدرت نظامی و اقتصادی یک تهدید برای

امریکایی ها محسوب می شود و اخیراً سیاست نزدیکی به ایران، هند و روسیه را

بیش از گذشته در پیش گرفته است.  دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

مجلس گفت: بر این اساس، امریکایی ها به دنبال تمرکز بر منطقه شرق آسیا و

چین هستند، اما با ارائه این پیشنهاد به جمهوری اسلامی، به دنبال تثبیت

حضور سیاسی خود در خلیج فارس برآمده اند.  جمالی با اشاره به این حربه

امریکایی ها تأکید کرد: پذیرش این پیشنهاد در چارچوب راهبردهای نظام جمهوری

اسلامی نبوده و فعلاً قابل پذیرش نیست. اخبار ،اخبار سیاسی، اخبار روز ،آخرین اخبار ،اخبار اجتماعی - مهـــر

پیشنهاد « خط قرمز» امریکا حربه ای برای تثبیت موقعیت در خلیج فارس است

سیب موز: پیشنهاد « خط قرمز» امریکا حربه ای برای تثبیت موقعیت در خلیج فارس است

پیشنهاد « خط قرمز» امریکا حربه ای برای تثبیت موقعیت در خلیج فارس است 2