اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5)

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5)

عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی معنا بوده که جای خالی آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 2

اس ام اس تیکه دار بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 3

اس ام اس تیکه دار دوست داشتن دلهای بزرگ لیاقت میخواهد ، چیزی که تو نداشتی بی لیاقت من !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 4

اس ام اس تیکه دار هرچند بی حد تو رو میخواستم اما باز تو در حد من نبودی !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 5

اس ام اس تیکه دار یکی “بهتر از من” پیدا کرد درحالیکه به “صدتا بهتر از اون” گفتم : “یکی دارم” !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 6

اس ام اس تیکه دار فکر کردم عاشقم شدی

بعد ها فهمیدم تاب تاب دلم را شنیدی ، ذوق کردی ، فکر بازی به سرت زد …

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 7

اس ام اس تیکه دار تا آخر عمر درگیرم خواهی بود

انکار نکن ؛ مقایسه تو را از پای در می آورد !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 8

اس ام اس تیکه دار ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ !!!

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 9

اس ام اس تیکه دار تو دروغگو نیستی ، من حواسم پرت است

گفته بودی دوستم داری بی اندازه اما خوب که فکر می کنم تازه می فهمم بی اندازه یعنی چه!

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 10

اس ام اس تیکه دار وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه 2حالت بیشتر نداره :

یا میخوان جات باشن نمیتونن

یا میخوان بات باشن نمیتونن !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 11

اس ام اس تیکه دار رفیق ، پیراهنم را بزن بالا

کمرم را دیدی ؟ نترس چیزی نیست !

اینها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد ؟؟!!

“تو مواظب باش”

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 12

اس ام اس تیکه دار بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمیذارم

راست گفت ، چون من عشقش نبودم …

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 13

اس ام اس تیکه دار یه سری هم هستن ، نه تنها آدم با اونا “ما” نمیشه ، بلکه از “من” بودنم میفته !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 14

اس ام اس تیکه دار دلم که از کسی بگیرد پاک میکنم

گاه اشتباهش را ، گاه خودش را !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 15

اس ام اس تیکه دار سیاه لشکری بودم در عشق تو و فک می کردم بازیگر نقش اولم ؛ افسوس …

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 16

اس ام اس تیکه دار میگفت پات وایمیستم ؛ حرفم حرفه ، ولی رفت

راست می گفت حرفش فقط حرف بود …

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 17

اس ام اس تیکه دار کاش به جای دلم ، دستم را میشکستی که نمک نداشت !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 18

اس ام اس تیکه دار لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 19

اس ام اس تیکه دار بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که براش کردی میوفتی به خودت بیشتر فحش میدی تا اون !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 20

اس ام اس تیکه دار کاش میشد آدمارو مثل اسکناس جلو نور گرفت و واقعی هاشو تشخیص داد !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 21

اس ام اس تیکه دار ﻫﻤﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 22

اس ام اس تیکه دار سرت گرم است ، مزاحمت نمی شوم

اما بدان حرارت سرگرمی هایت مرا می سوزاند !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 23

اس ام اس تیکه دار اونی که واسه تو ادعا میکنه واسه با ما بودن دعا میکنه ، بـــــله !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 24

اس ام اس تیکه دار یادت باشه موندنی با لگدم می مونه و رفتنی با التماسم نمی مونه !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 25

اس ام اس تیکه دار بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 26

اس ام اس تیکه دار ﺁﺭﻩ ، ﻣﻦ ﺳﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ توی ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﻦ نیستن!

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 27

اس ام اس تیکه دار نه عزیز من ، آنهایی که عاشقت شده اند اعصابم را خرد نمی کنند ، اعتماد به نفسم را بالا می برند !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 28

اس ام اس تیکه دار برای بعضی آدما باید مثل قسمت سرد بالش باشی !

سرد که باشی دوسِت دارن …

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 29

اس ام اس تیکه دار ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ، ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧﯽ ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 30

اس ام اس تیکه دار راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت

صداقت ؛ مهربانی ؛ زیاد به “تو” توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …

این روزها هرچه خائن تر باشی ، دوست داشتنی تری !

اس ام اس های تیکه دار و مفهومی(5) 31

اس ام اس تیکه دار ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮنو ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !

 smsاس ام اس،پیامک - smskhor.ir