اس ام اس دانستنی های علمی

اس ام اس دانستنی های علمی

آیا می دانید فیل ها از موش و زنبور می ترسند •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا می دانید اگر بعد از 11 روز نخوابیدن خوابتان ببرد خواهید مرد •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا می دانید شما 200 ماهیچه را برای برداشتن یک قدم بکار می گیرید •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید گربه ها 100 تار صوتی دارند در صورتی که سگ ها فقط ده تا •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید سالانه 250 میلیارد دلار هزینه برای مد لباس در آمریکا می شود •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید شانس آماری به قتل رسیدن در هر فرد یک در بیست هزار است •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید دلفین ها تنها حیواناتی هستند که همدیگر را با اسم صدا می کنند •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید دست خط بد دکترها سالیانه باعث مرگ 7000 نفر در جهان می شود •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید برای هر 10 سال که سیگار می کشید صورت 15 سال پیر می شود  •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید یکی از رنگ های مدال های المپیک حتما در پرچم کشور شما وجود دارد •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید افراد نوشته با جوهر آبی را بهتر از نوشته با جوهر مشکی به یاد میاورند •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید به طور میانگین هر فرد

روزانه 60هزار فکر دارد که 80 درصد آنها منفی است •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید در حدود 200 جسد از کوهنوردان ناکام

در میان دره های اورست، باقی مانده است! •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید سیگار نام دهستانی از توابع بخش مرکزی

شهرستان لامرد در جنوب استان فارس است •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید کوسه ها 12 نفر را در سال

و انسان ها 11,417 کوسه را در ساعت به قتل می رسانند •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید 85 درصد مردم از موسیقی استفاده می نکند

تا از استرس روزمره زندگی خود را دور کنند •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید یک انسان به طور متوسط در روز 4 دروغ می گوید •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید یک انسان به طور میانگین دو سال پای تلفن است •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید طولانی ترین مورد سکسکه 69 سال طول کشید •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید طولانی ترین موی گوش ثبت شده 25 سانت است •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید نزدیک به 12 درصد دنیا خواب سیاه سفید می بینند •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید سخت کارترین عضلات بدن انسان چشمانش هست •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید رکورد حبس کردن نفس در زیر آب 22 دقیقه می باشد •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید یک میلیون و دویست هزار پشه لازم است

تا به طور کامل خون بدن انسان معمولی را تخلیه کنند! •. •. •. •. •. •. •. •  اس ام اس دانستنی ها •. •. •. •. •. •. •. • آیا میدانید هنگامی که شخص گریه می کند اگر اولین اشکش از چشم راست باشد

از خوشحالی است و اگر از چشم چپ باشد٬ از درد است smsاس ام اس،پیامک - asriran.com