اس ام اس های تلخ و عاشقانه 1

اس ام اس های تلخ و عاشقانه 1

حالا هر دو حلقه داریم ! اون تو دستش … من تو چشمام …

حالا هر دو حلقه داریم

اون تو دستش …

من تو چشمام …ﻓﺮﻗـــــﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨـــــﺪ …

” ﺑﯿﺎﯾـــــﯽ “

ﯾـــــﺎ

” ﻧﯿﺎﯾـــــﯽ “

ﻣـــــﻦ ﺩﯾﮕـــــﺮ ﻫﯿﭽﻮﻗـــــﺖ ،

ﺣﺎﻟـــــﻢ ” ﺧـــــﻮﺏ ” ﻧﻤﯽﺷـــــﻮﺩ …صدا … رفت

تصویر … رفت

خاطره اش … نمیرود . . .به سادگی رفت و به سادگی بخشیدم

حالا مانده ام چگونه بدون او به سادگی زندگی کنم !ســـکــــوتــــــ مــیـــکــنـــم …

بـگـذار حـرفـــ هـا انـقـدر یـکـدیـگـر را بـزنــنــد تــا بـمـیــرنــد !!!درد دارد ! وقــتـی می رود ..

و هـمه می گــویـند : دوستـت نــداشـت …

و تــو نمـی تــوانـی بـه هـمه ثــابـت کــنی که هــرشـب

بــا عـاشـقانـه هــایـش خـــوابت می کـــرد !!ایـن روزهــا

عجیـب دلـم بـچگـی مـی خواهـد …

خستـه ام!!!غمگـیـــن تــریـن جــای خــاطــره

اونجــاییـه کــه کــم کــم

احســاس میکنــی

چهـــرش هم داره از یــــــادت میـــرِه …باید جشن بگیرم . ..

اشکهایم دوباره با من آشتی کرده اندنمی دانم چه کسی !

دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفت

که دیگر نمی افتندروزگار

نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد

و نـُمره من

بـاز می شود . . . صــفــــــــر !

هنــــــوز . . .

نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه اموقـتـے حـس میڪنم …

جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے . .

تــو نفـس میڪشـے و مـטּ …

از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم آرام مــی شوم !

تـو بــاش !!!

هـوایـتـــ ! بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــحافظه ی قوی ، عذاب بزرگی ست

وقتی خاطره ها باشند اما “تو” نباشیاین روزها …

مانند خط میخی گذشتگان شده ام

هیچکس نمیفهمد مراغفلت کردم ….

لحظه ای …

دلم جایی گیر کرد و…

تمام زندگیم نخ کش شد….!!!

smsاس ام اس،پیامک - ارسالی کاربران