عاشقانه ای برای تمام سربازان شهید نوشته صابر ابر

عاشقانه ای برای تمام سربازان شهید نوشته صابر ابر

صابر ابر متن زیبایی برای برای تمام سربازان شهید منتشر کرده است که در ادامه آن را میخوانید

کاش هیچ سربازی ، هیچ روزی از هیچ خانه ای در هیچ ساعتی نرود.

هیچ مادری را هیچ عاشقی را هیچ پدری را ترک نکند.

کاش هیچ جنگی نباشد !

کاش هیچ جنگی نباشد!

می ترسم مادرها به کاسه های پر آبی که پشت سر فرزندانشان می ریزند بی اعتماد شوند!

و این شروع نگرانیست!

....

برای مردانی که روی پای خداوند میخوابند ، بی شک!

-----

پ ن :

در پی آخرین کاوش های کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکرهای مطهر 270 شهید دفاع مقدس طی عملیات تفحص کشف و روز 28 اردیبهشت ماه از طریق مرز شلمچه وارد کشور شدند. از این تعداد، 175 شهید غواص بوده اند که گفته شده است با دستان بسته به شهادت رسیده اند.آنها زنده بگور شده اند