اس ام اس پ ن پ - سری 7

اس ام اس پ ن پ - سری 7

اس ام اس  پ ن پ - سری 7

خنده دارترین و جذاب ترین اس ام اس پ ن پ را در سری هفتم از مجموعه پیامک های پ ن پ سایت نمناک بخوانید و از آن لذت ببرید.اتوبوس خیابان دانشگاه رسید، رفتم جلوش بهش میگم دانشگاه میری؟

میگه :پ ن پ من با این سنم میرم دبستان؟رفتم داروخونه گفتم باند دارید؟

گفت واسه زخم میخوای؟

گفتم پ ن پ میخوام بزارم رو پشت بوم هواپیما فرود بیاد. . .به بابام میگم:نمیخای واسه ما آستین بالا بزنی؟میگه:پسرم زن میخوای ؟

گفتم : پـَـ نه پـَـ گفتم آستیناتو بالا بزنی با هم مچ بندازیم ببینیم کی قوی ترهبه مامانم میگم فردا می خوام روزه بگیرم.

میگه: سحر صدات کنم؟

پـَـ نـَـ پـَـ سپیده رو بیشتر دوست دارم، سپیده صدام کن!!!به یارو میگم حاجی ، بزن تو دنده من هول میدم روشن شه .

میگه بزنم 2 ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن 3 فوتبال دارهرفتم فست فودی میگم سیب زمینی هم باشه

میگه سرخ کرده

گفتم پ ن پ مستقیما بعد از برداشت محصول از زیر خاک واسم بیارین

والا مردم حرفا میزنناتو کلاس هی میگفتیم "استاد خسته نباشید". استاد میگه یعنی وفت تمومه؟ گفتیم پ ن پ همین الان از اتاق فرمان اطلاع دادن که 1 ساعت به تایم کلاس اضافه شده!!یارو نشسته کنار خیابون نوک دماغش چسبیده به زمین. دوستم میگه :

معتاده؟!

میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخواد انعطاف بدنشو به رخ بکشهرفتم دکتر میگم : دو روزه بدنم خیلی درد میکنه!

بعد از 20 دقیقه معاینه میگه : می خوای واست دارو بنویسم؟

گفتم پَـــ نَ پَـــ چه کاریه خسته می شی خودش خوب می شه !مگس نشسته رو برنج به خواهرم میگم: مگـــــــــــــــــس،

میگه بکشمش؟

پــَـَــــ نه پــََـَـــــــ زشته برنج خالی بخوره یکم خورشت بریز واسشخانمه 206 رو زده به تیر برق ، ماشین نصف شده ! به افسر میگه یعنی اشتباه از من بوده ؟

افسر : پـَـــ نــه پـَـــ علت حادثه خواب آلودگیه تیر چراغ بوده !یه جوش اندازه آلو بخارا رو صورتم زده

دوستم دیده میگه : جوش زده رو صورتت ؟

پـَـ نَ پـَـ قسمت های مهم صورتمو علامت زدم بلکم تو امتحان بیادسرکلاس تو دانشگاه استاد گفت:یه داوطلب میخوام بیاد درس و کنفرانس بده رفتم پای تخته استاد گفت:می خوای درس و کنفرانس بدی؟پ ن پ اومدم کنسرت بذارم بخونمیارو تو مترو داره چراغ قوه میفروشه

صداش کردم اومده میگه چراغ قوه میخوای؟

پ نه پ پ یه لقمه میرزاقاسمی آوردم واسه ناهارم تنهایی نمی چسبید گفتم بیای باهم بخوریم !

اس ام اس  پ ن پ - سری 7 2

پیامک جدید پ نه پماشینم جوش آورده بردم نمایندگی مکانیک ماشینودید گفت جوش آوردی؟ گفتم پ ن پ گفتم حالاکه آب داغه منم چای کیسه ای توماشین دارم یه چایی دورهم بخوریم!رفتم کتابخونه گفتم ببخشید از سعدی چی دارین

؟

میگه کتابشو میخوای ؟

گفتم پ ن پ انگشتری لباسی اگه موندی بده بخرمبهش میگم این نشان مخصوص حاکم بزرگ میتی کمانه!

میگه : احترام بذارم؟

پـَـــ نــه پـَـــ خوب نگاش کن تقلبی نباشهدر آسانسورو باز کرده کوبونده تو سر من از درد اشکم در اومده

می گه آخی دردت اومد؟

پ نه پ دیدم شب جمعه اس به یاد رفتگانمون افتادم یه دیده ای تر کردمشیشه رفته تو دستم , دارم از درد جیغ و داد می کنم, به رفیقم میگم در بیار, میگه شیشه رو؟

میگم پَــــ نَ پَــــ , ادای من و در بیار شاد شیم!!رفتیم رستوران , طرف میگه : میز میخواین ؟

میگم : پـــَ نـــَ پـــ رو زمین راحت تریم !

فقط دو تا روزنامه بیار لباسامون خاکی نشه !من مبصر کلاسمونم.امروز بچه ها امتحان داشتند من وایسادم پیش تخته.یکی از بچه ها میگه داری نظارت میکنی؟میگم پ ن پ دارم دید بانی میدم ی وخت اشتباهی دادوستد غیرقانونی تقلب به تقلب انجام نگیره!

فرزاداین په نه په هم موعضلی شده تو خونه ما،کلا همه از دم،هرچی ازش بپرسی میخواد با په نه په جواب بده،پیر و جوون هم نداره!

بابام میخواست بگه په نه په،میگه نه په نه!

داییم که میگه نه په په!!:))

ینی چه کرده این موج په نه په:|مامانم به داداش کوچیکم پول داد گفت برو گوشت بخر

داداشم گفت یعنی برم از قصابی گوشت بخرم

مامانم گفت پ ن پ یه سر برو تا جنگل دوتا گوزن شکار کن بیاب رراننده تاکسی میگم آقا نگهدار: میگه پیاده میشین

میگم؛ پ ن پ میخوام ببینم کسی تعقیبمون نمیکنه!رفتم تو کوچه دارم ماشین می شورم

همسایه مون اومده میگه ماشین می شوری

پ نه پ حوصله ام سر رفته دارم با ماشینم آب بازی می کنم="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

اس ام اس پ ن پ - سری 7

اس ام اس  پ ن پ - سری 7 3

خنده دارترین و جذاب ترین اس ام اس پ ن پ را در سری هفتم از مجموعه پیامک های پ ن پ سایت نمناک بخوانید و از آن لذت ببرید.اتوبوس خیابان دانشگاه رسید، رفتم جلوش بهش میگم دانشگاه میری؟

میگه :پ ن پ من با این سنم میرم دبستان؟رفتم داروخونه گفتم باند دارید؟

گفت واسه زخم میخوای؟

گفتم پ ن پ میخوام بزارم رو پشت بوم هواپیما فرود بیاد. . .به بابام میگم:نمیخای واسه ما آستین بالا بزنی؟میگه:پسرم زن میخوای ؟

گفتم : پـَـ نه پـَـ گفتم آستیناتو بالا بزنی با هم مچ بندازیم ببینیم کی قوی ترهبه مامانم میگم فردا می خوام روزه بگیرم.

میگه: سحر صدات کنم؟

پـَـ نـَـ پـَـ سپیده رو بیشتر دوست دارم، سپیده صدام کن!!!به یارو میگم حاجی ، بزن تو دنده من هول میدم روشن شه .

میگه بزنم 2 ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن 3 فوتبال دارهرفتم فست فودی میگم سیب زمینی هم باشه

میگه سرخ کرده

گفتم پ ن پ مستقیما بعد از برداشت محصول از زیر خاک واسم بیارین

والا مردم حرفا میزنناتو کلاس هی میگفتیم "استاد خسته نباشید". استاد میگه یعنی وفت تمومه؟ گفتیم پ ن پ همین الان از اتاق فرمان اطلاع دادن که 1 ساعت به تایم کلاس اضافه شده!!یارو نشسته کنار خیابون نوک دماغش چسبیده به زمین. دوستم میگه :

معتاده؟!

میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخواد انعطاف بدنشو به رخ بکشهرفتم دکتر میگم : دو روزه بدنم خیلی درد میکنه!

بعد از 20 دقیقه معاینه میگه : می خوای واست دارو بنویسم؟

گفتم پَـــ نَ پَـــ چه کاریه خسته می شی خودش خوب می شه !مگس نشسته رو برنج به خواهرم میگم: مگـــــــــــــــــس،

میگه بکشمش؟

پــَـَــــ نه پــََـَـــــــ زشته برنج خالی بخوره یکم خورشت بریز واسشخانمه 206 رو زده به تیر برق ، ماشین نصف شده ! به افسر میگه یعنی اشتباه از من بوده ؟

افسر : پـَـــ نــه پـَـــ علت حادثه خواب آلودگیه تیر چراغ بوده !یه جوش اندازه آلو بخارا رو صورتم زده

دوستم دیده میگه : جوش زده رو صورتت ؟

پـَـ نَ پـَـ قسمت های مهم صورتمو علامت زدم بلکم تو امتحان بیادسرکلاس تو دانشگاه استاد گفت:یه داوطلب میخوام بیاد درس و کنفرانس بده رفتم پای تخته استاد گفت:می خوای درس و کنفرانس بدی؟پ ن پ اومدم کنسرت بذارم بخونمیارو تو مترو داره چراغ قوه میفروشه

صداش کردم اومده میگه چراغ قوه میخوای؟

پ نه پ پ یه لقمه میرزاقاسمی آوردم واسه ناهارم تنهایی نمی چسبید گفتم بیای باهم بخوریم !

اس ام اس  پ ن پ - سری 7 4

پیامک جدید پ نه پماشینم جوش آورده بردم نمایندگی مکانیک ماشینودید گفت جوش آوردی؟ گفتم پ ن پ گفتم حالاکه آب داغه منم چای کیسه ای توماشین دارم یه چایی دورهم بخوریم!رفتم کتابخونه گفتم ببخشید از سعدی چی دارین

؟

میگه کتابشو میخوای ؟

گفتم پ ن پ انگشتری لباسی اگه موندی بده بخرمبهش میگم این نشان مخصوص حاکم بزرگ میتی کمانه!

میگه : احترام بذارم؟

پـَـــ نــه پـَـــ خوب نگاش کن تقلبی نباشهدر آسانسورو باز کرده کوبونده تو سر من از درد اشکم در اومده

می گه آخی دردت اومد؟

پ نه پ دیدم شب جمعه اس به یاد رفتگانمون افتادم یه دیده ای تر کردمشیشه رفته تو دستم , دارم از درد جیغ و داد می کنم, به رفیقم میگم در بیار, میگه شیشه رو؟

میگم پَــــ نَ پَــــ , ادای من و در بیار شاد شیم!!رفتیم رستوران , طرف میگه : میز میخواین ؟

میگم : پـــَ نـــَ پـــ رو زمین راحت تریم !

فقط دو تا روزنامه بیار لباسامون خاکی نشه !من مبصر کلاسمونم.امروز بچه ها امتحان داشتند من وایسادم پیش تخته.یکی از بچه ها میگه داری نظارت میکنی؟میگم پ ن پ دارم دید بانی میدم ی وخت اشتباهی دادوستد غیرقانونی تقلب به تقلب انجام نگیره!

فرزاداین په نه په هم موعضلی شده تو خونه ما،کلا همه از دم،هرچی ازش بپرسی میخواد با په نه په جواب بده،پیر و جوون هم نداره!

بابام میخواست بگه په نه په،میگه نه په نه!

داییم که میگه نه په په!!:))

ینی چه کرده این موج په نه په:|مامانم به داداش کوچیکم پول داد گفت برو گوشت بخر

داداشم گفت یعنی برم از قصابی گوشت بخرم

مامانم گفت پ ن پ یه سر برو تا جنگل دوتا گوزن شکار کن بیاب رراننده تاکسی میگم آقا نگهدار: میگه پیاده میشین

میگم؛ پ ن پ میخوام ببینم کسی تعقیبمون نمیکنه!رفتم تو کوچه دارم ماشین می شورم

همسایه مون اومده میگه ماشین می شوری

پ نه پ حوصله ام سر رفته دارم با ماشینم آب بازی می کنم