اس ام اس عاشقانه -سری 4

اس ام اس عاشقانه -سری 4

اس ام اس عاشقانه -سری 4

زیباترین اس ام اس های عاشقانه ی نمناک برای کسانی که دوستشان دارید....

عــشــق مــن بیا !

قـــول می دهم که قایقت شوم

تـــو فقط بادبانم باش !

بـــگذار هر چه حرف پشت سرمانم می زنند ،

باد هوا شود  و دورمان کند از این آدم ها …!  ***************** بدون گذرنامه ازخیالم عبورخواهی کردمهربانیت را مرزی نیست . . . ****************

عشــق

همین خنده های ساده ی توست

وقتی با تمام غصه هایت میخندی

تا از تمام غصه هایم

رها شوم

***************** آرزو کن با من

که اگر خواست زمستان برود

گرمی دست تو  اما باشد

آرزو کن با من

“ما” ی ما ” من” نشود

سایه ات از سر تنهایی  من کم نشود . . .

*****************

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت  غرق در خون یکنفس دارد دعایت میکند ******************

هـر شـب از پُـشـت صـفـحـه کـوچـک مـوبـایـل . . .

در آغـوشـت مـیـگـیـرم . . .

و نـمـیـدانـی کـه چـه آرامـشـی دارد هـمـیـن آغـوش خـیـالـی !!! *********************** تــو از آن هــایـی هستــی

کــه فکــر بـه تــو ، دیــدن تــوست

و دیــدن تــو فکــر تــو

********************

فاصله ی زمین تا آسمان را

آسمان پُر می کند

فاصله ی من تا تو را!!! تو ******************** انسانها به لبخندی که بر لبی نشانند ، به احساس خوبی که بر جا می نهند

و به دردی که می کاهند ، می مانند ، بی شک تو ماندگاری

******************** دوام نمیاورم سرمای زمستان امسال را

باید کوچ کنم… به قشلاق آغوشت

="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

اس ام اس عاشقانه -سری 4

اس ام اس عاشقانه -سری 4 2

زیباترین اس ام اس های عاشقانه ی نمناک برای کسانی که دوستشان دارید....

عــشــق مــن بیا !

قـــول می دهم که قایقت شوم

تـــو فقط بادبانم باش !

بـــگذار هر چه حرف پشت سرمانم می زنند ،

باد هوا شود  و دورمان کند از این آدم ها …!  ***************** بدون گذرنامه ازخیالم عبورخواهی کردمهربانیت را مرزی نیست . . . ****************

عشــق

همین خنده های ساده ی توست

وقتی با تمام غصه هایت میخندی

تا از تمام غصه هایم

رها شوم

***************** آرزو کن با من

که اگر خواست زمستان برود

گرمی دست تو  اما باشد

آرزو کن با من

“ما” ی ما ” من” نشود

سایه ات از سر تنهایی  من کم نشود . . .

*****************

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت  غرق در خون یکنفس دارد دعایت میکند ******************

هـر شـب از پُـشـت صـفـحـه کـوچـک مـوبـایـل . . .

در آغـوشـت مـیـگـیـرم . . .

و نـمـیـدانـی کـه چـه آرامـشـی دارد هـمـیـن آغـوش خـیـالـی !!! *********************** تــو از آن هــایـی هستــی

کــه فکــر بـه تــو ، دیــدن تــوست

و دیــدن تــو فکــر تــو

********************

فاصله ی زمین تا آسمان را

آسمان پُر می کند

فاصله ی من تا تو را!!! تو ******************** انسانها به لبخندی که بر لبی نشانند ، به احساس خوبی که بر جا می نهند

و به دردی که می کاهند ، می مانند ، بی شک تو ماندگاری

******************** دوام نمیاورم سرمای زمستان امسال را

باید کوچ کنم… به قشلاق آغوشت