اس ام اس عاشقانه -سری5

اس ام اس عاشقانه -سری5

اس ام اس عاشقانه -سری5

عاشقانه هایم همه رابه زانو زده !

توبه عشق چه کسی ایستاده ای . . .

عاشقانه هایم همه رابه زانو زده !

توبه عشق چه کسی ایستاده ای . . .

******************

دیگر پیام هایت نمیرسند

سیم بانان را خبرکن !

شاید کاجی افتاده باشد . . .

******************

دوستی میوه ی درختانی است که در روح غنی عشق کاشته میشود

و با مراقبت محبت آمیز و درک متقابل پرورش می بایند . . .

******************

ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ، ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﺒﻨﺪ، ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ!

******************

اگـــر تو را امـــتحان میگرفتند

بی شک من رتبه ی اول میشدم

بس کــه تــکرار کردم نامـــــت را در مرور خاطرات

*****************

چایت را تلخ ننوش!!فقط یک بار نگاهم کن،تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم...

*****************

شیرین ترین لبخند را برای لحظه دیدار نگهدار" زیباترین غزلم را برای شب شعر چشمت نگهداشته ام""

******************

در غم عشق نبودیّ و محبت کردی

این هم از لطف شما بود و نمی دانستیم

من نکردم گله از عهد و وفاداری تو

عهد ما عهد جفا بود و نمی دانستیم

رنج بی عشقی و تنهایی و بی مهری یار

همه تقدیر خدا بود و نمی دانستیم . . .

*********************

آدم گاهی چه گرم می شود

به یک ” هستـــــــــــــــــــــم ” ؛

به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ” ،

به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ” !

به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش” …

*****************

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی

ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی

گاه و بیگاه یادی از ما می کند

با مرامش شرمسارم می کند

****************

عاشق اسمم می شوم

وقتی

تو صدایم می کنی . . .

******************

کاش میشد در آسمان ها پر کشید

چون عقابی ابرها را هم درید

پر کشید و در حضورت جان سپرد

لحظه ی آخر دو چشمان تو دید . . .

="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

اس ام اس عاشقانه -سری5

اس ام اس عاشقانه -سری5 2

عاشقانه هایم همه رابه زانو زده !

توبه عشق چه کسی ایستاده ای . . .

عاشقانه هایم همه رابه زانو زده !

توبه عشق چه کسی ایستاده ای . . .

******************

دیگر پیام هایت نمیرسند

سیم بانان را خبرکن !

شاید کاجی افتاده باشد . . .

******************

دوستی میوه ی درختانی است که در روح غنی عشق کاشته میشود

و با مراقبت محبت آمیز و درک متقابل پرورش می بایند . . .

******************

ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ، ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﺒﻨﺪ، ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ!

******************

اگـــر تو را امـــتحان میگرفتند

بی شک من رتبه ی اول میشدم

بس کــه تــکرار کردم نامـــــت را در مرور خاطرات

*****************

چایت را تلخ ننوش!!فقط یک بار نگاهم کن،تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم...

*****************

شیرین ترین لبخند را برای لحظه دیدار نگهدار" زیباترین غزلم را برای شب شعر چشمت نگهداشته ام""

******************

در غم عشق نبودیّ و محبت کردی

این هم از لطف شما بود و نمی دانستیم

من نکردم گله از عهد و وفاداری تو

عهد ما عهد جفا بود و نمی دانستیم

رنج بی عشقی و تنهایی و بی مهری یار

همه تقدیر خدا بود و نمی دانستیم . . .

*********************

آدم گاهی چه گرم می شود

به یک ” هستـــــــــــــــــــــم ” ؛

به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ” ،

به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ” !

به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش” …

*****************

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی

ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی

گاه و بیگاه یادی از ما می کند

با مرامش شرمسارم می کند

****************

عاشق اسمم می شوم

وقتی

تو صدایم می کنی . . .

******************

کاش میشد در آسمان ها پر کشید

چون عقابی ابرها را هم درید

پر کشید و در حضورت جان سپرد

لحظه ی آخر دو چشمان تو دید . . .