اس ام اس دلتنگی-سری2

اس ام اس دلتنگی-سری2

اس ام اس دلتنگی-سری2

دارم برای ِ رَفته ای گریه می کنم ... که خنده هایم با او آمده بود ...

غمگینم مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم که خنده اش همه را می گریاند . . .

****************

آرامـــش یعنــــی :

هـر وقت قهـــر کــــردی

مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره

****************

چقدر کم توقع شده ام

نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را..

همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست

مرا به آرامش می رساند….

حتی اصطحکاک سایه هایمان… کافیست

***************

خدایا

بت بود ؛ “بت شکن” فرستادی

من پر از بغضم  ”بغض شکن” هم داری . . . ؟

*****************

یکی نوشت یکی خوند

بازم نوشت بازم خوند

اخرش اونی که نوشت مرد

اما اونیکه میخوند موند

حالامن مینویسم توبخون

من میمیرم توبمون

****************

آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد

چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست . . .

****************

باید به بعضی ها گفت : ناراحت چی هستی؟

دنیا که به آخر نرسیده ، من نشد ، یکی دیگه ! تو که عادت داری . . .

****************

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارنداما نه وقتی که در کنارشان هستی

بلکه آنجا که در میان خاک خوابیسنگ را تمام می گذارند و می روند . . .

****************

دارم برای ِ رَفته ای گریه می کنم ...

که خنده هایم با او آمده بود ...

***************

کلی خیال بافی کرده ام ...،

روزهای ِ بی تو خیلی سرد است ...

******************

شب ها ز غم تو خواب ندارم

رحمی به دلم کن که دگر تاب ندارم

از بس ز دوری تو گریه نمودم

چشم به زبان امد و گفت اشک ندارم

****************

گذشته در چشمانم مانده است

عبور ثانیه ها ی رد شده در تمام نگاه هایم مشهود است

چشمانت را با شقاوت تمام به روی حقایق بستی

صبور میمانم و بی تفاوت می گذرم

که نفهمی هنوز هم دوستت دارم

="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

اس ام اس دلتنگی-سری2

اس ام اس دلتنگی-سری2 2

دارم برای ِ رَفته ای گریه می کنم ... که خنده هایم با او آمده بود ...

غمگینم مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم که خنده اش همه را می گریاند . . .

****************

آرامـــش یعنــــی :

هـر وقت قهـــر کــــردی

مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره

****************

چقدر کم توقع شده ام

نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را..

همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست

مرا به آرامش می رساند….

حتی اصطحکاک سایه هایمان… کافیست

***************

خدایا

بت بود ؛ “بت شکن” فرستادی

من پر از بغضم  ”بغض شکن” هم داری . . . ؟

*****************

یکی نوشت یکی خوند

بازم نوشت بازم خوند

اخرش اونی که نوشت مرد

اما اونیکه میخوند موند

حالامن مینویسم توبخون

من میمیرم توبمون

****************

آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد

چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست . . .

****************

باید به بعضی ها گفت : ناراحت چی هستی؟

دنیا که به آخر نرسیده ، من نشد ، یکی دیگه ! تو که عادت داری . . .

****************

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارنداما نه وقتی که در کنارشان هستی

بلکه آنجا که در میان خاک خوابیسنگ را تمام می گذارند و می روند . . .

****************

دارم برای ِ رَفته ای گریه می کنم ...

که خنده هایم با او آمده بود ...

***************

کلی خیال بافی کرده ام ...،

روزهای ِ بی تو خیلی سرد است ...

******************

شب ها ز غم تو خواب ندارم

رحمی به دلم کن که دگر تاب ندارم

از بس ز دوری تو گریه نمودم

چشم به زبان امد و گفت اشک ندارم

****************

گذشته در چشمانم مانده است

عبور ثانیه ها ی رد شده در تمام نگاه هایم مشهود است

چشمانت را با شقاوت تمام به روی حقایق بستی

صبور میمانم و بی تفاوت می گذرم

که نفهمی هنوز هم دوستت دارم