اس ام اس عاشقانه بهمن - سری 6

اس ام اس عاشقانه بهمن - سری 6

اس ام اس عاشقانه بهمن - سری 6

می ستایم عشق را که پرواز خاموش دلست تا در آغوش امن تو فرود آید.

یادمان باشد عمرمان کوتاه است

در پایان زندگی خواهیم گفت :

کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا خوب بهم نگاه کنیم

*******************

می ستایم عشق را که پرواز خاموش دلست تا در آغوش امن تو فرود آید .

*******************

توی ذهنم یک دنیا واست حرف دارم

ولی توی دلم یک جمله بیشتر نیست : “دوستت دارم”

*******************

با اینکه عشق زودگذر است اما من این گذر لحظه ها را دوست میدارم

زیرا میدانم زندگی و عمر زودتر از لحظه های عاشقی به پایان میرسد

*******************

جهان که فاصله ای نیست

تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد

*******************

من از رفتار دستت با گل سرخ ، دانستم عشق را میشناسی

*******************

می گویند عشق خدا به همه یکسان است

ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد

وگرنه به همه یکی مثل تو میداد

*******************

از نگاهت تا دلم رنگین کمان گل می کند

با تو باید مثل باران حرف زد

*******************

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار

زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه تویی

*******************

مشق نوشته های عاشقی ات را از نو بنویس

تمام "مهبت" هایت غلط است

اس ام اس عاشقانه بهمن - سری 6

5/5

1

smsاس ام اس،پیامک - ssmmss.blogsky.com