بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی

سیب موز: چه راه هایی برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ، سیر و کیوی سراغ دارید ؟ در این جا بهترین شیوه را ارائه خواهیم نمود ، با ما همراه باشید :

چه  راه هایی برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ، سیر و کیوی سراغ دارید ؟ در این جا بهترین شیوه را ارائه خواهیم نمود ، با ما همراه باشید :

پوست کندن تخم مرغ

ابتدا تخم مرغ را به دهانه شیشه می کوبیم تا یک ترک روی آن ایجاد شود سپس آن را داخل شیشه می اندازیم و مقداری آب هم روی آن می ریزیم . با گرفتن در شیشه و چند بار  تکان دادن آن به تندی مشاهده می کنیم که پوست تخم مرغ به راحتی کنده می شود .

بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی

سیب موز: بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی

بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 2

پوست کندن سیر

یک بوته  سیر کامل را داخل شیشه می اندازیم و در آن را می بندیم بعد جند بار به تندی تکان می دهیم .همانطور که مشاهده می کنیم پوست بوته کامل سیر به راحتی جدا شده و سیر ها از هم باز می شوند .دوباره سیر های جدا شده را داخل شیشه در بسته می اندازیم و چند بار به تندی تکان می دهیم . بعد از این کار پوست سیرها  هم به آسانی قابل جدا شدن است .

بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 3 بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 4 بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 5

پوست کندن کیوی

ابتدا کیوی را از وسط نصف می کنیم و بعد نیمه  آن را همزمان با تکان دادن دستمان  به لبه یک لیوان فشار می دهیم ، مشاهده می کنیم پوست کیوی  خیلی راخت کنده می شود . پوست کیوی در دست ما است و خود کیوی داخل لیوان جای گرفته است .

بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 6 بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 7 بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 8

پوست کندن سیب زمینی

ابتدا یک شکاف نازک در عرض سیب زمینی ایجاد می کنیم و بعد آن  را در داخل قابلمه آب می اندازیم تا با حرارت  پخته شود پس از آن سیب زمینی پخته را روی تخته آشپزخانه می گذاریم و از محل شکاف پوست آن را می کشیم ، می بینیم که پوست سیب زمینی به راحتی آز آن جدا می شود .

بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 9 بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 10 بهترین راه برای پوست کندن تخم مرغ ، سیب زمینی ،سیر و کیوی 11

گردآوری : سایه 45نکات خانه داری مفید - آپارات