تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا

سیب موز: گزارش ها از رسیدن شمار تلفات زلزله ایتالیا به 73 نفر خبر می دهند و با توجه به زیر آوار ماندن تعداد دیگری از شهروندان، احتمال افزایش تعداد تلفات این زلزله وجود دارد.سازمان زمین شناسی آمریکا از وقوع زلزله سهمگین 6.2 ریشتری در اوایل امروز چهارشنبه در مناطق مرکزی ایتالیا در نزدیکی شهر نورسیا خبر داد.

تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا

سیب موز: تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا

تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 2 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 3 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 4 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 5 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 6 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 7 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 8 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 9 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 10 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 11 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 12 تصاویر: تلفات زلزله ایتالیا 13