پاسخ پلیس به ابهام رئیس سردفترداران درباره قانونی بودن سند خودرو

سیب موز در حالی که فرمانده پلیس کشور تأکید دارد بر اساس قانون، برگه سبز، سند مالکیت خودرو محسوب می شود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت می کند و رئیس سردفترداران معتقد است، مالکان خودرو هنگام انحصار وراثت برای نقل و انتقال خودرو با مشکل مواجه می شوند، معاون فنی مهندسی پلیس راهور به این ابهام پاسخ داد.

سرهنگ روحی،  روز گذشته به خبرنگاران گفت: پس از مرگ مالک، خودرو به هر تعداد ورثه که باشد، می رسد و این امر در سامانه شماره گذاری پیش بینی شده و خودرو می تواند در مالکیت چند نفر قرار گیرد. وی ادامه داد: در سند سبز خودرو مشخص می شود که هر یک از مالکان چه سهمی از خودرو را در اختیار دارند اما پلاک با توافق مالکان به یک نفر اختصاص می یابد. وی افزود:   هرگونه اطلاعاتی که در سامانه مذکور ثبت شود در هر گوشه از کشور قابل بهره برداری است؛ چنانکه فردی ممنوع المعامله باشد یا خودروی آن با حکم قضایی توقیف شده باشد با توجه به آنلاین بودن سامانه مذکور از معامله آن جلوگیری می شود.

به گزارش سیب موز سرهنگ تأکید کرد: به استناد قانون، ثبت نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد الزامی و ثبت اموال منقول در دفاتر مذکور، اختیاری است. وی ادامه داد: همچنین برای خودروهای نوشماره یا وارداتی نوشماره در هیچ دفترخانه ای، سند صادر نمی شود و فقط سند سبز صادره از سوی پلیس در اختیار مالکان خودرو قرار می گیرد.

سرهنگ روحی درباره هزینه های آن هم گفت: به استناد قانون بودجه، هزینه نقل و انتقال خودروهای تا سقف 50 میلیون تومان، 50 هزار تومان و برای خودروهای بیش از 50 میلیون تومان، 100 هزار تومان در نظر گرفته شده که باید به حساب خزانه دولت واریز شود؛ این در حالی است که هزینه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی چندین برابر هزینه مذکور است.

سردار حسین اشتری چند روز قبل اعلام کرد برخی شهروندان که برای اطمینان خاطر بیشتر به دفاتر ثبت اسناد مراجعه می کنند، ایرادی به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نیست اما مردم با این اقدامات فقط هزینه بیشتری را متقبل می شوند. وی با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی نیز آمادگی انجام دادن اقدامات مربوط به نقل و انتقال خودرو را دارد، گفت: برای تعیین تکلیف نهایی درباره صدور سند نقل و انتقال خودرو، مذاکرات و مکاتباتی با قوه قضائیه و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، در حقیقت این مذاکرات برای رفع سردرگمی مردم و تسریع در نقل و انتقال است که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و ناجا تصمیم مجلس را اجرایی خواهد کرد.

پاسخ پلیس به ابهام رئیس سردفترداران 
درباره قانونی  بودن سند خودرو

سیب موز: پاسخ پلیس به ابهام رئیس سردفترداران

درباره قانونی بودن سند خودرو

پاسخ پلیس به ابهام رئیس سردفترداران 
درباره قانونی  بودن سند خودرو 2