کره خر هم فقط اسمش بد در رفته

سیب موز: الاغ ها حدود 5000 سال است که برای کار استفاده می شوند ولی اهلی کردن آن ها در همان زمان احتمالاً در مصر یا بین النهرین صورت گرفته است. تصویری که در زیر مشاهده می کنید بچه ی زیبای این حیوان است که در اصطلاح عامه کره خر یا کره الاغ گفته می شود. این اصطلاح معمولاً به عنوان فحش استفاده می شود.

کره خر هم فقط اسمش بد در رفته

سیب موز: کره خر هم فقط اسمش بد در رفته

خر

به گزارش سیب موز: خَر یا اُلاغ یا درازگوش حیوانی اهلی از خانوادهٔ اسبیان است. خروحشی آفریقایی جد وحشی خرهای اهلی است. این حیوان حدود 5000 سال پیش در مصر یا بین النهرین اهلی شد. انسان ها از این حیوان بیشتر برای بارکشی استفاده می کنند. جمعیت خران دنیا به بیش از 40 میلیون رأس می رسد. خر در فرهنگ عامیانه بسیاری از کشورها نماد حماقت و لجاجت است.

یک خَر متوسط القامت حدود یک متر ارتفاع در ناحیه ی شانه دارد، اما نژادهای مختلف آن اندازه های متفاوتی دارند. خرهای سیسیلی فقط 61 سانتیمتر قد می کشند، در حالی که خرهای آمریکایی با ارتفاع 167 سانتیمتر هم مشاهده شده اند. رنگ خرها از سفید تا خاکستری یا سیاه متغیر است. خرها هرچند از اسب ها کندروترند اما قدم های استواری دارند و بر کشیدن بارهای سنگین در مسیرهای دشوار قادر هستند. قاطر حیوان دورگه ای است که از جفت گیری خر نر و اسب ماده حاصل می شود و قدرت بارکشی آن بسیار بیشتر از خر و اسب است.

مرجع:

Donkey