اسب شایر

سیب موز: اسب شایر نژادی از اسب بزرگ و قوی هیکل است. این اسب در رنگ های سیاه، قهوه ای مایل به قرمز و خاکستری وجود دارد. مادیان این اسب حدود 163 سانتیمتر قد داشته و نرهای آن به 173 سانتیمتر و بیشتر می رسند. توانایی این نژاد اسب در بارکشی فوق العاده است و رکورد جهانی بزرگ ترین و بلندترین اسب را دارد. وزن این حیوان بین 900 تا 1100 کیلوگرم می باشد.

اسب شایر

سیب موز: اسب شایر

اسب شایر

به گزارش سیب موز: این نژاد از شمال انگلستان ریشه می گیرد و بزرگ ترین نژاد اسب است. این نژاد نیز بسیار قدیمی بوده و نام آن توسط سزار هزاران سال پیش در ماجرای جنگ های گالی (Gaules) آمده است. رنگ شایرها معمولاً سیاه بوده، ولی به رنگ کهربایی با لکه هایی سفید در پاها یا سر نیز دیده می شوند. بدن آن ها بسیار عضلانی و قوی است و از آن ها برای کشیدن درشکه یا گاری استفاده می شد. این نژاد بسیار آرام، مهربان و مطیع می باشد.

مراجع:

Shire horse

List of horse breeds