آیا حافظه ی ماهی قرمز 3 ثانیه است؟

سیب موز: یک باور عمومی در مورد ماهی قرمز وجود دارد مبنی بر اینکه حافظه ی آن 3 ثانیه است و پس از 3 ثانیه هر بار که به جهان نگاه می کند همه چیز را فراموش کرده است و گویی بار اول است که رویدادهای اطرافش را می بیند. فیلم های کودک مانند انیمیشن “در جستجوی نیمو” نیز ساخته شده اند که در آن یکی از شخصیت های اصلی فیلم یک ماهی پهن است که حافظه ی کوتاه مدت ندارد. این داستان ها به تقویت این باور عمومی کمک کرده اند.

آیا حافظه ی ماهی قرمز 3 ثانیه است؟

سیب موز: آیا حافظه ی ماهی قرمز 3 ثانیه است؟

به گزارش سیب موز: در واقع نشان داده شده است که ماهی قرمز باهوش تر از آن چیزی است که ما فکر می کرده ایم. ماهی ها می توانند برای مدت زمان بسیار طولانی تری از حافظه ی خود بهره ببرند. در آزمایشی که توسط یک دانش آموز 15 ساله اهل آدلاید طراحی شد به ماهی آموزش داده شد که از یک مسیر برای رسیدن به غذا استفاده کند و پس از سه هفته این مسیر را به خوبی یاد گرفت و به خاطر داشت.

همچنین در تحقیقی جدا، به ماهی سیکلید آفریقایی که یک ماهی معروف آب های شیرین است مسیر رسیدن به غذا یاد داده شد و این ماهی پس از 12 روز استراحت هنوز آن را به یاد داشت.

در یک تحقیق دیگر در اسرائیل محققان به ماهی های جوان یاد دادند که در هنگام پخش صدا از یک اسپیکر زمان غذا خوردنشان فرا می رسد. پس از این مرحله ماهی ها هر زمان که آن صدای خاص را می شنیدند به سمت غذا برمی گشتند. پس از یک ماه آموزش، ماهی ها در دریا آزاد شدند و پس از چهار تا پنج ماه که بالغ شدند در هنگام پخش شدن همان صدای مخصوص به طرف محل غذا برمی گشتند. از این روش می توان برای صید ناجوانمردانه ی ماهی ها استفاده کرد بدین صورت که پس از آموزش شان آن ها را در دریا رها کرد تا هر وقت بزرگ شدند به طرف شکارچی خود برگردند.

آیا حافظه ی ماهی قرمز 3 ثانیه است؟ 2

مراجع:

Goldfish three-second memory myth busted

Memory of a goldfish? Actually fish can recall events 12 days ago

Three-second memory myth: Fish show they can remember things for up to five months