گزارش تصویری از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد

سیب موز: گزارش تصویری از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد

گزارش تصویری از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد

سیب موز: گزارش تصویری از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد

مزرعه دار استرالیایی وقتی متوجه شد گوسفندهایش هر روز کم می شوند و هیچ اثری از ردپای دزد گوسفندانش نیست

گزارش تصویری از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد 2

به گزارش سیب موز: به حصار دور مزرعه برق وصل کرد و صبح هنگام بازگشت به مزرعه دزد گوسفندانش مواجه شد.همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید این مار غول پیکر شبیه یک هیولاست.

گزارش تصویری از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد